Đề tài Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU: 2

1. Lý do chọn đề tài: 2

2. Mục đích nghiên cứu: 2

3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu: 3

4. Phương pháp nghiên cứu: 3

PHẦN NỘI DUNG: 4

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN: 4

1. Cơ sở tâm lý học: 5

2. Cơ sở ngôn ngữ học: 7

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG DẠY HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG- THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ: 10

1. Thực trạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt hiện nay. 10

. 2. Kết quả đạt được: 11

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG- THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ. 12

1. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt: 12

a. Phát hiện những học sinh có khả năng trở thành học sinh giỏi môn Tiếng Việt:. 13

b. Bồi dưỡng hứng thú học tập: 13

c. Bồi dưỡng vốn sống: 13

2. Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng Tiếng Việt: 14

a. Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng từ ngữ: 14

b. Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng ngữ pháp: 16

c. Bồi dưỡng cảm thụ văn học: 17

d. Bồi dưỡng làm văn: 23

PHẦN KẾT LUẬN: 24

1. Một số kết luận: 25

2. Một số kiến nghị: 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 26

 

 

 

 

doc26 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 18198 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viết như trên một nguyên tắc đưa ra trong dạy luyện nói và luyện viết là phải dạy học sinh nói đúng đặc điểm của dạy nói viết đúng đặc điểm của dạy viết, không được viết như nói và ngược lại. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG- THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ 1.Thực trạng công dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt hiện nay. Trong thời gian giảng dạy tại trường Tiểu học Hùng Vương- Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị, tôi nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi đã luôn bám sát, tìm tòi, phỏng vấn, thực nghiệm giảng dạy đặc biệt là môn Tiếng Việt. Với nhận thức đó tôi luôn đi sâu tìm hiểu nội dung chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học, các tài liệu tập huấn thay sách và các tạp chí có liên quan về đại trà và nâng cao, qua sự nghiên cứu đó, đối chiếu với thực tế giảng dạy cố gắng tìm những biện pháp tối ưu nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, bồi dưỡng đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở nghiên cứu đó tôi nhận thấy: Mục tiêu bồi dưỡng học sinh môn Tiếng Việt không phải là để tạo ra những nhà văn, nhà ngôn ngữ học mặc dù trên thực tế trong số học sinh giỏi này sẽ có những em có khả năng trở thành những tài năng văn chương, ngôn ngữ học, mà mục tiêu chính của công tác này là: bồi dưỡng lẽ sống, tâm hồn, khả năng tư duy và năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn chương đặc biệt là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trên cơ sở đó góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện đại vừa giữ được những tinh hoa văn hoá dân tộc vừa tiếp thu tốt những giá trị văn hoá tiên tiến trên thế giới. Qua phỏng vấn, khảo sát tôi nhận thấy những vấn đề sau: Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt nắm khá chắc nội dung chương trình và kiến thức Tiếng Việt, biết vận dụng đổi mới phương pháp dạy học: lấy học sinh làm trung tâm, biết tôn trọng sự sáng tạo của học sinh. Trong quá trình giảng dạy biết sử dụng nhiều câu hỏi gợi mở để hướng học sinh phân tích, tìm hiểu bài tập. Thực tế có một số thuận lợi và khó khăn sau: * Thuận lợi: - Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hiện nay đã được nhà trường quan tâm chỉ đạo sát sao, đã có những phần thưởng có tính khích lệ để động viên giáo viên và học sinh . Bên cạnh đó nhà trường tạo mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả như: phòng học, chế độ bồi dưỡng của giáo viên, đồ dùng dạy học... và đặc biệt là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn thường xuyên hội ý, rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn bồi dưỡng, hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá. - Giáo viên bồi dưỡng thường là những giáo viên có năng lực giảng dạy tốt, có uy tín trong học sinh, nhân dân và đồng nghiệp. - Đời sống kinh tế của nhân dân được nâng cao, dân trí được phát triển vì vậy nhận thức của phụ huynh học sinh về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được sáng tỏ. Vì vậy việc cho con em tham gia các lớp bồi dưỡng được các phụ huynh hết sức ủng hộ và tạo mọi điều kiện vật chất để con em mình tham gia. - Thị trường rất sách trong sự hội nhập nền kinh tế thị trường rất dồi dào, vì vậy mỗi phụ huynh - học sinh có thể tìm mua cho con em mình những cuốn sách phù hợp với việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức môn Tiếng Việt. * Khó khăn: - Về phía phụ huynh học sinh: Số lượng phụ huynh có nguyện vọng cho con em mình đi học bồi dưỡng môn Tiếng Việt ít hơn môn Toán. - Về phía giáo viên: Kiến thức Tiếng Việt, khả năng tư duy nghệ thuật còn hạn chế, kinh nghiệm bồi dưỡng còn ít, không được phân công chuyên trách về vấn đề này. Bên cạnh đó có những nguy cơ xem nhẹ, chưa chú trọng đến việc sửa lỗi cho học sinh. - Đặc trưng môn học chủ yếu là phần cảm thụ và viết phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân học sinh, quá trình bồi dưỡng, tích luỹ kinh nghiệm về vốn từ của học sinh. - Thời gian dành cho chương trình bồi dưỡng không nhiều chỉ chủ yếu là năm học cuối cấp vì vậy việc nắm khối lượng kiến thức hết sức nặng nề với các em. Bên cạnh đó sự tập trung của các em chưa bền vững, khả năng tập trung chưa cao, nóng vội trong các tình huống cộng với trình độ ngôn ngữ thấp so với yêu cầu đặt ra của học sinh giỏi môn Tiếng Việt tạo ra không ít khó khăn cho công tác bồi dưỡng. - Điều kiện kinh tế gia đình của một số học sinh còn khó khăn, thời gian dành cho việc học tập ở nhà còn ít, việc mua sắm tài liệu tham khảo còn hạn chế dẫn đến chất lượng không cao. 2. Kết quả đạt được: Chất lượng mũi nhọn của các trường Tiểu học đạt được kết quả cao là nhờ hội tụ nhiều yếu tố như: Sự chỉ đạo sâu sát của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên chăm lo cho các em qua các lớp, bản thân học sinh có tố chất thông minh, sự quan tâm của phụ huynh đối với học sinh...và tôi nghĩ rằng lòng nhiệt tình và sự tâm huyết của giáo viên trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi cũng góp một phần nhỏ trong sự thành công của lĩnh vực này. Qua thực tế giảng dạy, năm học 2009- 2010, tôi đã áp dụng Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học Hùng Vương- Đông Hà- Quảng Trị và bước đầu đã nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt ở học sinh về các mặt: Luyện từ và câu, cảm thụ văn học và làm văn. - Năm học 2006- 2007, lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt Trường Tiểu học Hùng Vương gồm 16 học sinh dự thi học sinh giỏi văn hóa bậc Tiểu học cấp Tỉnh, đạt 9 giải trong đó: + 2 em giải nhì chiếm 12,5 % + 4 em giải ba chiếm 25% + 3 em giải khuyến khích 18,8 % - Năm học 2007- 2008 Phòng và Sở không tổ chức thi mà chỉ tổ chức giao lưu học sinh giỏi giữa các trường trong địa bàn thị xã- kết quả là đội HSG Trường Tiểu học Hùng Vương xếp nhất cụm ( gồm ba trường Tiểu học). - Năm học 2008- 2009, lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt Trường Tiểu học Hùng Vương gồm 20 học sinh dự thi học sinh giỏi văn hóa bậc Tiểu học cấp Tỉnh, đạt được 17 giải, cụ thể: + 2 em giải nhì chiếm 10 % + 13 em giải ba chiếm 65 % + 2 em giải khuyến khích 10 % - Năm học 2009- 2010, lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt Trường Tiểu học Hùng Vương gồm 28 học sinh dự thi học sinh giỏi văn hóa bậc Tiểu học cấp Tỉnh, 28 em đều có giải, cụ thể: + 3 em đạt giải nhất chiếm 10,7% + 11 em giải nhì chiếm 39,3 % + 4 em giải ba chiếm 14, 3% + 10 em giải khuyến khích 35,7 % CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG- THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ A. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt. I. Phát hiện học sinh có khả năng trở thành học sinh giỏi môn Tiếng Việt. Những học sinh có khả năng về môn Tiếng Việt có những biểu hiện sau: - Các em có lòng say mê văn học, có hứng thú với nghệ thuật ngôn từ, yêu thích thơ ca, ham mê đọc sách báo, thích nghe kể chuyện. Có những em ước mơ thành nhà văn, nhà báo hoặc trở thành cô giáo. Phần lớn các em không hờ hững trước những vẻ đẹp của ngôn từ trong văn chương, gắng ghi nhớ và ghi chép những câu thơ, câu văn mình yêu thích. VD: Đọc 2 câu thơ: "Con xót lòng mẹ hái trái bưởi đào Con nhạt miệng có canh tôm nấu khế" Các em sẽ hiểu được hình ảnh rất cụ thể: mẹ lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc con của người chiến sĩ, lo lắng cho con, làm tất cả những gì mà con cần. - Các em có những phẩm chất tư duy có tính thống nhất, tư duy phân loại, phân tích, trừu tượng hoá, khái quát hoá. Có năng lực quan sát, nhận xét ngôn ngữ của mọi người và của chính mình. - Các em còn có óc quan sát hiện thực, biết liên tưởng, giàu cảm xúc. VD: Có em dùng cụm từ "Trăng đắp chiếu" thay cho hình ảnh trăng bị mây che phủ. Như vậy ta có thể thấy được các em có khả năng tư duy nghệ thuật, có khả năng biến vẻ đẹp tự nhiên thành vẻ đẹp của ngôn từ, biết phát hiện những tín hiệu nghệ thuật để dùng ngôn từ biểu đạt nội dung. - Về khả năng sử dụng từ: những học sinh giỏi Tiếng Việt thường có khả năng sử dụng các tính từ, từ tượng hình, tượng thanh, sử dụng những câu có các thành phần phụ như: trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ khi viết câu văn sáng, rõ ý, bộc lộ được tư tưởng tình cảm của mình đối với hiện thực được nói tới. Chẳng hạn cách diễn đạt của 2 học sinh trung bình và giỏi môn Tiếng Việt về cùng một nội dung. "Chúng em đã đến quảng trường Ba Đình, quảng trường này rất có ý nghĩa vì tại đây Bác Hồ đã đọc Tuyên ngôn độc lập cũng vì thế lăng Bác đặt ở đây". "Thế là chúng em đã được đến quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi đây Bác Hồ đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. cũng chính nơi đây, toàn dân ta đã chung sức xây nên nơi an nghỉ cho Người". Đoạn văn của em học sinh khá nó có tác động không phải chỉ vào lý trí mà cả tình cảm người đọc. Vậy vấn đề đặt ra là cần phải phát hiện những học sinh có khả năng giỏi Tiếng Việt từ lúc nào? Nên tổ chức bồi dưỡng từ lớp nào? Trên thực tế, có nhiều trường khi chẩn bị theo học sinh giỏi các cấp mới tập trung học sinh để ôn luyện, có nhiều trường tổ chức từ lớp 4, nhưng theo những vấn đề trên việc bồi dưỡng phải được tổ chức thường xuyên không phải chỉ ở các lớp bồi dưỡng mà ở các tiết học, các môn học các em cần phải được uốn nắn và phát hiện. II. Bồi dưỡng hứng thú học tập: Hứng thú là một khâu quan trọng, là một hiện tượng tâm lý trong đời sống mỗi người. Hứng thú tạo điều kiện cho con người học tập lao động được tốt hơn. Nhà văn M.Gorki nói: "Thiên tài nảy nở từ tình yêu đối với công việc". Việc bồi dưỡng hứng thú học tập môn Tiếng Việt là một việc làm cần thiết. Để tạo được sự hứng thú học tập cho các em, người giáo viên bồi dưỡng phải tạo được sự thoải mái trong học tập, phải làm cho các em cảm nhận được vẻ đẹp và khả năng kỳ diệu của ngôn từ trong tất cả các giờ học, các môn học để các em chiêm nghiệm, để kích thích vốn từ sẵn có của từng em. VD: Giới thiệu bài: Chúng ta đã được học rất nhiều bài về mẹ". "Bao tháng năm mẹ bế con trên đôi tay mềm mại ấy". "Mẹ là ngọn gió của con suốt đời", "Bình yên nhất là đôi bàn tay mẹ, những ngón tay gầy gầy, xương xương". Hôm nay cô cùng các em lại tìm hiểu một bài thơ có tựa đề "Mẹ" của nhà thơ Bằng Việt. Chúng ta cùng đọc xem bài thơ này có gì khác với các bài thơ mà các em đã học nhé. Cả những bài về từ ngữ, ngữ pháp cũng không gây cho các em cảm giác khô khan, chán học nếu chúng ta biết gây hứng thú cho học sinh, nếu giáo viên nắm được vấn đề và dùng phương pháp thích hợp để gây chú ý của học sinh. Cho các em tiếp xúc càng nhiều càng tốt với những tác phẩm văn chương, những mẫu câu sử dụng cú pháp hay, mẫu mực như Lê Trí Viễn đã nói "Không làm thân với văn thơ thì không nghe thấy được tiếng lòng chân thật của nó". Cùng với sự tiếp xúc về văn chương còn có thể kể cho học sinh nghe về cuộc đời riêng của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, xuất xứ của những câu chuyện hay, tác phẩm đặc sắc, tổ chức nói chuyện văn thơ, ngoại khoá Tiếng Việt. III. Bồi dưỡng vốn sống: Hiện nay các giáo viên khi dạy bài tập làm văn cho học sinh thường thiên về dạy các kỹ thuật mà giáo viên cung cấp cho các em những chất liệu cuộc sống để tạo nên cái hồn của bài viết. Khi một học sinh khó khăn trước một bài văn giáo viên thường cho rằng các em không nắm vững lý thuyết viết văn mà quên rằng nguyên nhân làm cho các em không có hứng thú viết là các em đã không tạo được mối quan hệ của mình với nội dung yêu cầu của đề bài. Nghĩa là các em thiếu nội dung, thiếu chi tiết, thẩm định hướng quan sát nên không có gì để viết hoặc viết các ý không trình tự lôgic. Nguyên nhân đó là việc thiếu hụt vốn sống, vốn hiểu biết của học sinh. Trên cơ sở đó tôi rút ra kinh nghiệm rằng: Để bồi dưỡng vốn sống cho học sinh cần phải cho các em quan sát, trải nghiệm những gì chuẩn bị viết. VD: Khi hướng dẫn các em quan sát để thực hiện bài viết, tuy nhiên không nên hiểu quan sát một cách khô cứng mà giáo viên cần làm cho việc quan sát thực tế không ảnh hưởng đến óc tưởng tượng của các em, giúp các em loại bỏ những chi tiết rườm rà không cần thiết, sự tưởng tượng dù có bay bổng đến mấy cũng phải bắt nguồn từ thực tế cuộc sống. Người giáo viên phải đóng vai trò dẫn dắt, gợi mở tạo nguồn cảm hứng, khơi dậy suy nghĩ trong các em trong quá trình quan sát. Nên nhớ rằng, giáo viên cần tạo cho học sinh một tình cảm hứng thú, sự tò mò với vật quan sát nếu không sự quan sát sẽ không đạt được mục đích. Bên cạnh đó, giáo viên cần xây dựng cho học sinh có hứng thú và thói quen đọc sách. Khi đọc sách, cảm hứng các em được khơi thông tạo nên sự rung động trong tình cảm, tâm hồn làm nảy nở những ước mơ đẹp. Từ đó khơi dậy năng lực hành động, bồi dưỡng tâm hồn. Người xưa nói "Trong bụng chưa có ba vạn quyển sách, trong mắt chưa có núi sông kỳ lạ của thiên hạ thì chưa học được văn". IV. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Tiếng Việt. 1. Luyện từ và câu: a. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng từ ngữ . Kiến thức lý thuyết về từ và khả năng nắm nghĩa sử dụng. * Bồi dưỡng lý thuyết về từ: Nội dung không vượt ra ngoài 12 bài lý thuyết về từ: từ đơn, từ ghép, từ láy, từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại, các kiểu từ láy, các dạng từ láy, nghĩa của từ láy, từ tượng hình, tượng thanh, từ nhiều nghĩa, cùng nghĩa, trái nghĩa. * Phân loại nhận diện từ theo cấu tạo. - Dựa vào số lượng tiếng của từ chia ra từ đơn và từ ghép. - Khi phân loại nhóm từ đa âm phải dựa vào mối quan hệ giữa các tiếng trong từ. + Nếu có quan hệ về mặt ngữ nghĩa: từ ghép. + Nếu có quan hệ về mặt ngữ âm: từ láy. Lưu ý trong tiếng Việt có những từ thuần Việt như: tắc kè, bồ hóng, bồ kết hay những từ vay mượn như: xà phòng, mít tinh... là những từ đơn đa âm không nên sử dụng làm ngữ liệu để phân tích. Trong trường hợp học sinh đưa ra giáo viên cần phân tích mặt âm, mặt nghĩa để kết luận. Các từ 2 tiếng có sự giống nhau về âm như: chôm chôm, thằn lằn, ba ba, thuồng luồng... tuy không phải là từ láy nhưng đều được xem là từ láy. Các kiểu từ như: ồn ào, ầm ĩ, ọc ạch, ỏn ẻn... đều được xem là từ láy và được giải thích là vắng khuyết phụ âm đầu. Các từ như cong queo, cuống quýt, kinh coong... cũng là từ láy có phụ âm đầu viết dưới dạng những con chữ khác nhau. - Về phân biệt từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại. + Từ ghép tổng hợp: giữa các tiếng có quan hệ đẳng lập mang tính tổng hợp khái quát nghĩa của những từ đơn hợp thành. VD: nhà cửa, ruộng vườn, núi sông... + Từ ghép phân loại: có yếu tố cụ thể hoá, cá thể hoá nghĩa cho yếu tố kia. VD: Xe đạp, xe máy, xe điện... Lưu ý: Một số từ tuỳ từng ngữ cảnh mà xếp, có khi là từ ghép tổng hợp, có khi là từ ghép phân loại. VD: Từ "Sáng trong" trong câu "một tấm lòng sáng trong như ngọc" là từ ghép tổng hợp, có thể đổi thành "trong sáng". Nhưng trong câu "con hãy mua cho bố cái bóng đèn sáng trong, đừng mua bóng đèn sáng đục" thì là từ ghép phân loại. Trong tiếng Việt có những từ ghép và từ láy 2 tiếng mà phụ âm đầu giống nhau. Ví dụ: Tươi tốt- tươi tắn, đầy đủ- đầy đặn, sáng sớm- sáng sủa, mong muốn- mong manh, trắng trong- trắng trẻo... Để phân biệt từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy, khi dạy cho học sinh cần lưu ý như sau: * Là từ ghép khi cả 2 tiếng đều có nghĩa. Ví dụ: Tươi tốt, đầy đủ, sáng sớm, mong muốn, trắng trong... * Là từ láy khi chỉ một tiếng có nghĩa và một tiếng không có nghĩa . Ví dụ: Tươi tắn, đầy đặn, sáng sủa, mong manh, trắng trẻo... ( Hoặc các tiếng tạo thành từ láy khi tách ra không có nghĩa nhưng gộp lại thì tạo thành nghĩa chung của cả từ. Ví dụ: mộc mạc, đủng đỉnh, véo von... ) * Khi dạy những đơn vị kiến thức như: Nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa... cần đặt các từ đó trong một văn cảnh cụ thể và phải cho học sinh hiểu nghĩa của các từ để học sinh có thể dùng từ chính xác trong việc đặt câu và vận dụng linh hoạt khi làm bài tập, đặc biệt đối với dạng bài tập như dùng từ đặt câu, điền từ ngữ hay lựa chọn từ ngữ để điền vào chỗ trống. Ví dụ : * Từ “ trông “ nghĩa gốc có nghĩa là “ nhìn “ nhưng khi dạy cho học sinh hiểu từ “ trông “ theo nghĩa chuyển, phải đặt nó trong văn cảnh: Chị cứ đi đi, tôi trông cháu cho! ( trông: coi, giữ, săn sóc...) * “ Đứng “ và “ quỳ “ là hai trạng thái khác nhau, nghĩa cũng khác nhau nhưng không trái ngược nhau. Nhưng khi đặt hai từ này trong ngữ cảnh sau: “ Chết đứng còn hơn sống quỳ. “ thì “ đứng “ và “ quỳ “ có nghĩa trái ngược nhau. * Con ngựa đá1 con ngựa đá2. - Đá1: Động từ chỉ hoạt động. - Đá2: Danh từ chỉ chất liệu ( con ngựa bằng đá ). 3.2.1.2. Làm giàu vốn từ hay luyện kỹ năng nắm nghĩa từ và sử dụng từ cho học sinh. - Dạng 1: Yêu cầu học sinh giải nghĩa từ hay thành ngữ cụ thể. VD: Em hiểu thành ngữ "Gió chiều nào che chiều ấy" là thế nào? Hay "Hẹp nhà rộng bụng" là gì? - Dạng 2: Cho những từ có cùng yếu tố cấu tạo. VD: Phân biệt nghĩa của các từ "mẹ đẻ", "mẹ nuôi", "mẹ kế",... - Dạng 3: Yêu cầu hoạt động kể ra các từ theo chủ đề. - Dạng 4: Yêu cầu phân loại từ theo nhóm nghĩa và đặt tên cho nhóm. - Dạng 5: Dạng để sửa lỗi từ dùng sai. - Dạng 6: Đặt câu, viết đoạn văn với những từ cho sẵn. - Dạng 7: Điền từ vào chỗ trống. Trên đây chỉ liệt kê một số dạng, còn nhiều dạng khác nữa giáo viên phải nắm chắc, cho học sinh tiếp cận nhiều lần thì bài kiểm tra mới đạt hiệu quả cao. b.. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ngữ pháp. Trong các đề thi học sinh giỏi phần ngữ pháp thường chiếm số điểm 5/ 20. Các dạng đề và những điều cần lưu ý gồm: *Khái niệm câu và bản chất của câu: Các em thường nhầm trạng ngữ là câu, nhầm ngữ danh từ là câu nên thường đặt câu thiếu thành phần vì vậy nên tập trung vào các dạng bài tập. + Các ví dụ sau ví dụ nào đã thành câu, ví dụ nào chưa thành câu? Vì sao? Hãy chữa lại cho đúng. + Chữa câu sai sau đây bằng 2 cách... a. Khi dạy bộ phận trạng ngữ của câu, cần lưu ý: Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu hoặc chen giữa chủ ngữ và vị ngữ. Khi đứng đầu câu và cuối câu, trạng ngữ ngăn cách với C- V bằng một dấu phẩy. Khi đứng giữa câu, nó ngăn cách với C- V bằng hai dấu phẩy. Ví dụ: Từ xưa đến nay, nhân dân ta rất anh hùng. Nhân dân ta rất anh hùng, từ xưa đến nay. Nhân dân ta, từ xưa đến nay, rất anh hùng. Nếu trạng ngữ nằm ở giữa câu mà không có hai dấu phẩy thì nó không còn là trạng ngữ, mà nó trở thành định ngữ. Ví dụ: Nhân dân ta từ xưa đến nay/ rất anh hùng. ĐN ---------------------------------- ---------------- CN VN *. Cấu tạo ngữ pháp của câu, các thành phần câu đó là các dạng bài tập: yêu cầu học sinh chỉ ra các thành phần của câu cho sẵn. + Yêu cầu học sinh tìm bộ phận chính của câu. + Dạng yêu cầu học sinh kết hợp các thành phần câu. + Dạng mở rộng nòng cốt câu bằng cách thêm thành phần phụ. *. Kiến thức về dấu câu và kỹ năng sử dụng dấu câu. - Dạng: cho một đoạn không có dấu câu, yêu cầu học sinh tự đánh dấu câu vào chỗ thích hợp. - Dạng: chữa lại những chỗ đặt dấu câu không đúng. *.Kiến thức về từ loại, kỹ năng xác định từ loại. - Dạng: Yêu cầu học sinh tìm danh từ, động từ, tính từ trong câu, đoạn văn... 2. Bồi dưỡng cảm thụ văn học: Sự cần thiết phải bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh ở bậc Tiểu học: Lâu nay trong các đề thi học sing giỏi môn Tiếng Việt, thường có một câu hỏi dành cho bài tập vầ cảm thụ văn học. Mặc dầu số điểm dành cho bài tập này thật ít ỏi, chỉ 1/ 10 tổng số điểm của đề thi. Thế nhưng, trên thực tế, việc rèn luyên để nâng cao năng lực cảm thụ văn học là một trong những nhiệm vụ thật cần thiết đối với học sinh Tiểu học, đặc biệt là học sinh giỏi văn. Có năng lực cảm thụ văn học tốt các em sẽ cảm nhận được nhiều nét đẹp của văn thơ. Những nét đẹp đó được tích lũy dần sẽ làm phong phú cho các em về cách nói tiếng Việt sao cho thật trong sáng, thật sinh động. Có năng lực cảm thụ văn học sẽ giúp các em viết văn tốt hơn, bài văn dễ đi sâu vào lòng người hơn.Chính vì vậy trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi văn, việc giúp các em nâng cao năng lực cảm thụ văn học là một việc làm không thể thiếu nếu chúng ta muốn việc bồi dưỡng được đạt kết quả cao. Theo tác giả Trần Mạnh Hưởng trong cuốn “Luyện tập về cảm thụ văn học ở Tiểu học “ thì cảm thụ văn học chính là sự cảm nhận những giá trị nổi bật, những điều sâu sắc , tế nhị và đẹp đẽ của văn học thể hiện trong tác phẩm hay một bộ phận của tác phẩm, thậm chí một từ ngữ có giá trị trong câu văn, câu thơ. Điều cần lưu ý là cảm thụ văn học diễn ra ở mỗi em không hoàn toàn giống nhau do nhiều yếu tố quyết định như vốn sống và hiểu biết, năng lực và trình độ kiến thức, tình cảm và thái độ khi tiếp xúc với văn học.... Ngay cả một người, sự cảm thụ văn học về một bài văn, bài thơ trong những thời điểm khác nhau cũng có nhiều biến đổi. Chính nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từng thổ lộ: Riêng bài ca dao” Con cò mà đi ăn đêm” thì ở mỗi độ tuổi của đời người, tôi lại cảm nhận một cái hay riêng của nó và cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy rằng tôi vẫn chưa đi thấu tận cùng vẻ đẹp của bài học thuộc lòng thửa nhỏ ấy.” Những điều nói trên về cảm thụ văn học cho thấy: Các em học sinh Tiểu học tuy còn ít tuổi nhưng đều có thể rèn luyện, trau dồi để từng bước nâng cao trình độ cảm thụ văn học, giúp cho việc học tập môn Tiếng Việt ngày càng tốt hơn và trở thành học sinh giỏi. Muốn vậy, người giáo viên cần chú ý các điểm sau: Một là: Dạy tốt các tiết tập đọc trên lớp. Như chúng ta đã biết, Tập đọc ở lớp 4, 5 là một môn học mang tính chất nghệ thuật với hai yếu tố cơ bản là rèn đọc tốt cảm thụ tốt. Muốn làm tốt điều đó, đòi hỏi người giáo viên có giọng đọc tốt. Qua giọng đọc của mình, người giáo viên phải chuyển tải cho được các tình cảm mà tác giả gứi gắm vào đó cho học sinh.. Người giáo viên qua giảng dạy phải khai thác được các tín hiệu nghệ thuật có trong bài tập đọc.Tùy theo từng bài, những tín hiệu nghệ thuật có thể khai thác là: * Khai thác nghệ thuật dùng từ. Khai thác từ ở phân môn Tập đọc khác với dạy từ trong phân môn Từ ngữ. Từ ở Tập đọc là từ thẩm mĩ, còn từ ở Từ ngữ là từ công cụ. Ví dụ như khi dạy bài “Tình quê hương “ của Nguyễn Khải, đoạn thơ mở đầu như sau:” Phía làng quê... mảnh đất cọc cằn này.” Từ cần khai thác ở đoạn này là từ “ mãnh liệt “, “ day dứt “ để nói lên tình yêu quê hương tha thiết của anh bộ đội. Hoặc trong bài” Khúc hát ru “ của nhà thơ nguyễn Khoa Điềm đã viết: Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi! Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng. Tác giả đã sử dụng từ “ nghiêng “ thật là hay. * Khai thác nghệ thuật đặt câu. Trong khi viết văn, câu ngắn thường diễn tả hoạt động dồn dập, câu dài thường diễn tả ý triên miên, câu có sử dụng biện pháp điệp ngữ nhằm nhấn mạnh một điệp ngữ nào đó, câu hỏi tu từ để người đọc tự suy ngẫm. Cách đặt câu nhầm hỗ trợ cho nôi dung. Cho nên đây cũng là một khía cạnh người giáo viên cần lưu ý để dẫn dắt cho các em cảm nhận được nét đẹp của nôi dung qua những hình thức diễn đạt sinh động. Ví dụ: Trong bài” Đường đi Sa Pa “ Nhà văn Nguyễn Phan Hách đã đặt câu rất hay: “ Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa màu đen nhung hiếm quý.” Nhờ có dùng trạng ngữ chỉ thời gian “ Thoắt cái “, dùng cách đảo bổ ngữ “ lác đác”, đảo vị ngữ “ trắng long lanh” mà người đọc cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ và huyền ảo của Sa Pa. * Khai nhạc chất nhạc trong bài văn, bài thơ: Để làm được điều này chúng ta cần lưu ý đến vần, nhịp, âm điệu, nhất là trong thơ. Ví dụ : Trong bài “ Thăm cõi Bác xưa” Tố Hữu đã viết: Anh dắt em vào cõi Bác xưa Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa Có hồ nước lặng sôi tăm cá Có bưởi, cam thơm mát bóng dừa. Ngoài cách gieo vần thông thường ở câu cuối như: xưa, dừa, dưa còn có vần tạo chất nhạc cho thơ, đó là trắng, nắng trong câu: “ Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa.” Hoặc trong bài” Mùa thảo quả” của Ma Văn Kháng có đoạn “ Thảo quả trên rừng... ấp ủ trong từng nếp áo, nếp khăn.” Âm điệu của các từ ngữ trong đoạn văn, cách đặt câu ngắn xen câu dài tạo cho đoạn văn thật giàu chất nhạc. * Khai thác một số biện pháp tu từ như nhân hóa, so sánh, điệp từ, đảo ngữ...( Phần này quá quen thuộc đối với giáo viên nên không đưa ví dụ.) * Khai thác nghệ thuật bố cục: Khi dạy tập đọc, để bồi dưỡng năng lực cảm thụ cho học sinh chúng ta cần khai thác những bài văn có bố cục đặc sắc. Bố cục làm tăng tính hấp dẫn, tăng cấu trúc chặt chẽ của bài văn. Bố cục thường gặp là bố cục theo thời gian, bố cục theo không gian, bố cục theo trật tự tâm lí. Có những bài bố cục rất chặt chẽ như bài: “ Buổi sáng mùa hè trong thung lũng” tác giả tả lúc còn tối( trong đoạn đó chỉ có âm thanh và ánh lửa), lúc mặt trời mọc ( tả màu sắc ), lúc mặt trời lên cao ( tả sự hoạt động). Bài “ Hoa học trò” của Xuân Diệu thì ngược lại, tác giả đã sử dụng bố cục đảo. Tác giả tả hoa phượng lúc nở rộ nhất, màu sắc đậm nhất, sau đó mới tả khi phượng ra lá non, ra nụ.Cũng có bài bố cục theo kiểu đầu cuối tương ứng như bài “ Hoa hồng Bun- ga- ri” Bài “ Về miền Đất đỏ “ của Anh Đức lại áp dụng của một kiểu của bố cục khác, rất hay ở đoạn cuối. Để tô đậm màu đỏ, đoạn cuối, tác giả đã tả cảnh trời đỏ của ráng chiều, màu đỏ của chôm chôm, của dừa lửa: “ Chúng tôi đã thật sự đặt chân lên vùng đất đỏ. Đế dép cao su anh em quyện dính thứ đất đỏ như chu sa. Bỗng nhiên, hôm nay trời hửng nắng. Chúng tôi vui mừng giữa khung cảnh hực đỏ của đất, của những chùm chôm chôm, trái dừa lửa, của rán

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt.doc
Tài liệu liên quan