Đề tài Một số giải pháp góp phần phát triển khu công nghiệp , khu chế xuất ở Việt Nam hiện nay

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KCN, KCX 2

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KCN, KCX 2

1.1. Khu công nghiệp 2

1.2. Khu chế xuất: 3

2. PHÂN BIỆT KCN VỚI KCX 5

3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN CÁC KCN, KCX TRONG NỀN KINH TẾ. 6

4. NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN KCN, KCX. 7

5. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KCN, KCX. 8

5.1. Kinh nghiệm của Thái Lan. 8

5.2. Kinh nghiệm của Đài Loan. 9

PHẦN II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KCN, KCX Ở VIỆT NAM 10

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KCN, KCX Ở VIỆT NAM 10

2. NHỮNG THÀNH QUẢ VÀ TỒN TẠI TRONG KCN, KCX Ở VIỆT NAM 12

2.1. Những thành quả: 12

2.2. Những tồn tại. 14

PHẦN III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN

KCN, KCX Ở VIỆT NAM 18

1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KCN, KCX Ở VIỆT NAM 18

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GIÚP PHÁT TRIỂN KCN, KCX

TRONG THỜI GIAN TỚI. 20

2.1. Tạo ra quy hoạch KCN, KCX hợp lý. 20

2.2. Phát huy dân chủ trong hoạt đông kinh tế. Tạo mối quan hệ hợp lý

giữa Nhà nước và KCN, KCX. 21

2.3. Cải thiện chính sách thuế, giảm thuế cho thuê đất. 21

2.4. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong KCN, KCX. 22

2.5. Xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý, thực hiện nguyên tắc một cửa tại chỗ. 23

2.6. Chủ động vận động đầu tư và tiếp thị vào KCN, KCX 23

2.7. Đồng bộ hoá hệ thống pháp luật, tạo môi trường thông thoáng cho

các nhà đầu tư khi đầu tư vào KCN, KCX. 24

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

 

doc27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1890 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp góp phần phát triển khu công nghiệp , khu chế xuất ở Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp góp phần phát triển khu công nghiệp , khu chế xuất ở Việt Nam hiện nay.DOC
Tài liệu liên quan