Đề tài Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích sự biến động của xuất khẩu gạo 15 năm qua và dự đoán cho một số năm tiếp theo

A - Lời nói đầu

B - Nội dung

CHƯƠNG 1 : Một số vấn đề chung về dự đoán thống kê

I. Một số vấn đề lí luận chung về dự đoán thống kê

1. Khái niệm:

2. Phân loại dự đoán.

2.1. Nếu xét theo độ dài thời gian dự đoán ,dự đoán thông kê bao gồm:

2.2. Nếu căn cứ vào đối tượng dự đoán,dự đoán có thể chia như sau:

2.3 Xét theo phương pháp luận được áp dụng, dự đoán bao gồm:

2.4.Xét theo biểu hiện kết quả cuối cùng

2.5.Xét theo phương pháp dự đoán: Thì quy làm 3 phương pháp chính:

3. Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của dự đoán thống kê:

3.1. Vai trò.

3.2.Nhiệm vụ.

3.3.ý nghĩa

II .Một số phương pháp dự đoán thống kê

1. Dự đoán dựa vào dãy số thời gian.

1.1.Dự đoán dựa vào lượng tăng giảm bình quân:

1.2.Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình.

1.3.Dự đoán dựa vào ngoại suy hàm xu thế:

1.4.Dự đoán dựa vào xu thế và biến động thời vụ.

1. Dự đoán bằng phương pháp san bằng mũ.

2.1.Mô hình san bằng mũ đơn giản.

2.2.Mô hình san bằng mũ với xu thế tuyến tính, không biến động thời vụ.

2.3.Mô hình san bằng mũ với xu thế tuyến tính và biến động thời vụ .

3. Dự đoán dựa vào mô hình tuyến tính ngẫu nhiên.

Chương II:

Vận dụng phương pháp dự đoán thống kê để phân tích biến động của xuất khẩu gạo Việt Nam . Tình hình ,thực trạng sản xuất và xuất khẩu gạo Việt Nam 15 năm qua.

II. Vận dụng dự đoán tính biến động xuất khẩu gạo giai đoạn 1994 - 2003 Và dự đoán các năm tiếp theo 2004, 2005, 2006

1. Đặc điểm nguồn số liệu:

2. Phân tích biến động xuất khẩu gạo 1994 -2003. Và dự đoán 2004 - 2006.

2.1- Vận dụng phương pháp dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân.

2.2 Vận dụng phương pháp dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình.

2.3 Vận dụng phương pháp dự đoán dựa vào hàm xu thế.

2.3.1 Chọn hàm xu thế tốt nhất.

1.3.2 Dự đoán bằng phương pháp ngoại suy hàm xu thế

2.4.Dự đoán dựa vào xu thế và biến động thời vụ.

III. Giải pháp cho xuất khẩu gạo nước ta

C - Kết luận

 

doc42 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2500 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích sự biến động của xuất khẩu gạo 15 năm qua và dự đoán cho một số năm tiếp theo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng phương pháp thống kê để phân tích sự biến động của xuất khẩu gạo 15 năm qua và dự đoán cho một số năm tiếp theo.DOC