Đề tài Một số giải pháp tăng cường công tác huy động vốn đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN. ii

DANH MỤC HÌNH VẼ .vi

DANH MỤC BIỂU ĐỒ . vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU. viii

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1 CƠ Ở L LU N V TH C TI N V HU Đ NG V N ĐẦU

TƯ V O HU INH T C A H U.5

1.1 hu kinh tế cửa khẩu .5

1.1.1 hái niệm .5

1.1.2 Đặc điểm khu kinh tế cửa khẩu.5

1.2 Vốn đầu tư và huy động vốn đầu tư.6

1.2.2 Nội dung công tác huy động vốn đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu.9

1.2. Các tiêu ch đánh giá kết quả huy động vốn đầu tư vào khu kinh tế cửa

khẩu .12

1. Những nhân tố ảnh hư ng đến thu hút vốn đầu tư vào hu kinh tế cửa khẩu .17

1. .1 Nhóm các nhân tố môi trường vĩ mô .17

1. .2 Nhóm các nhân tố nội bộ của khu kinh tế.19

1.4 inh nghiệm thu hút vốn đầu tư vào hu kinh tế cửa khẩu của một số tỉnh và

bài học cho tỉnh Lạng ơn.19

1.4.1 inh nghiệm của tỉnh Cao Bằng .19

1.4.2 inh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh .20

1.4. Bài học rút ra cho tỉnh Lạng ơn .20

1.5 Các công trình công bố có liên quan đến đề tài .21

 ết luận Chương 1 .23

CHƯƠNG 2 TH C T NG C NG T C HU Đ NG V N ĐẦU TƯ V O

 HU INH T C A H U ĐỒNG Đ NG - L NG ƠN, T NH L NG ƠN.25

2.1 Giới thiệu khái quát về hu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng ơn, tỉnh

Lạng ơn.25

2.1.1 Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội.25

pdf97 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 19/02/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp tăng cường công tác huy động vốn đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghiệp số 2: 01 dự án - Khu công nghiệp Đồng Bành: 0 dự án 01 dự án đã bị thu hồi do không triển khai thực hiện . Các dự án có số vốn đầu tư tương đối lớn như: Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng ơn của Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi, dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn sao của Công ty TNHH Xuất 36 nhập khẩu Lạng ơn, Dự án Nhà máy xử l và chế biến chất thải rắn trong khu kinh tế của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Môi trường xanh * Tình hình đầu tư trực ti nư c ngoài trong Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn: Hiện nay trong hu TC Đồng Đăng, tỉnh Lạng ơn có 18 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng k đạt trên 17 triệu USD tương đương 81 tỷ đồng . Trong đó: Có 14 dự án đang hoạt động ổn định, 02 dự án triển khai chậm do gặp khó khăn vướng mắc, thu hồi 02 dự án không triển khai thực hiện. Trong đó có một số dự án lớn như: Dự án sân Golf, hách sạn Hoàng Đồng Lạng ơn của Công ty C quốc tế Lạng ơn Dự án hu đô thị Nam Hoàng Đồng I, T Lạng ơn của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng ơn Dự án xây dựng nhà máy chế biến chì thỏi của Công ty C im loại mầu Bắc Bộ Dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô D AGON của Công ty TNHH sản xuất ô tô D AGON - Miền Bắc Việt Nam 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Thương mại, dịch vụ Công nghiệp, chế biến chế tạo Kinh doanh bất động sản, khách sạn, sân golf Nông lâm nghiệp Tổng số dự án Tổng vốn đầu tư tỷ đồng Hình 2.1 Tổng số dự án đầu tư vào khu kinh tế Đánh giá chung về tình hình thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng ơn, tỉnh Lạng ơn đã có nhiều chuyển biến t ch cực, việc tạo lập 37 môi trường đầu tư thông thoáng được tỉnh Lạng ơn quan tâm tập trung chỉ đạo, công tác xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu được chú trong tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, từng bước có hiệu quả. Các nguồn vốn đầu tư vào khu kinh tế đã phát huy hiệu quả, cơ s hạ tầng khu kinh đã có bước thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, thực tế các nguồn vốn đầu tư so với các khu kinh tế khác trong cả nước còn t, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Kết quả thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng ơn qua thống kê vốn đầu tư đăng k của các dự án chưa thể đánh giá hết được hiệu quả thu hút đầu tư. Thực tế, vốn đầu tư đăng k của dự án rất cao 58 dự án với tổng vốn đăng k đạt 7.361 tỷ đồng), nhưng vốn thực hiện dự án không đáng kể (5 dự án đang hoạt động ổn định, 02 dự án triển khai chậm do gặp khó khăn vướng mắc, thu hồi 0 dự án không triển khai thực hiện, với số vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 5.600 tỷ đồng , không đúng thực tế đăng k ban đầu do một số dự án triển khai không đúng tiến độ hoặc dự án đã thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng k đầu tư nhưng dự án không triển khai dự án treo hoặc triển khai chậm Do vậy, kết quả thu hút vốn đầu tư phải đánh giá trên kết quả thực hiện dự án đầu tư của dự án. Trong thời gian tới, tỉnh Lạng ơn cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, vốn ODA, FDI và huy động vốn ngoài ngân sách từ các thành phần kinh tế, triển khai thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư ,... để tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu kinh tế cửa khẩu. Tập trung vốn ngân sách để thanh toán nợ dựng xây dựng cơ bản, các dự án chuyển tiếp, dự án có khối lượng hoàn thành lớn, dự án trọng điểm, hạn chế tối đa kh i công mới đối với các dự án chưa thật sự cần thiết, chỉ bố tr vốn kh i công mới cho các dự án thật sự cấp bách. Tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển trong khu kinh tế. 2.2 Thực trạng công tác huy động vốn đầu tư vào hu kinh tế cửa khẩu Đ ng Đăng - Lạng Sơn 2.2.1 Xác định mục tiêu huy động vốn đầu tư của địa phương Công tác xác định mục tiêu huy động vốn đầu tư và kêu gọi đầu tư là một nội dung được các cấp lãnh đạo tỉnh cũng như Ban quản l hu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 38 Lạng ơn quan tâm và triển khai thực hiện. Khi xây dựng mục tiêu huy động vốn đầu tư, Ban quản l căn cứ tiềm năng, lợi thế cũng như nhu cầu và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để làm căn cứ đưa ra các mục tiêu để huy động, thu hút vốn đầu tư. Từ các định hướng mục tiêu đó sẽ làm căn cứ xây dựng danh mục các dự án đầu tư ph hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng thời kỳ, từng giai đoạn. Nhìn chung, định hướng phát triển hu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng ơn được xem xét gắn với tầm nhìn dài hạn, có thứ tự ưu tiên theo từng giai đoạn ph hợp với điều kiện cụ thể và ph hợp với định hướng phát triển của quốc gia. Mục tiêu quan trọng trong huy động vốn đầu tư không chỉ hướng tới đối tượng là các nhà đầu tư trong nước mà còn hướng tới các nhà đầu tư từ Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia có tiềm lực kinh tế h ng mạnh, có năng lực cạnh tranh vượt trội so với Việt Nam, vì vậy cần coi Trung Quốc là một thị trường hơn là đối thủ cạnh tranh, từ đó tranh thủ sự phát triển và đặc th thị trường để hợp tác kinh tế thương mại. ự tồn tại và phát triển của Việt Nam bên cạnh Trung Quốc được xây dựng trên tinh thần hợp tác và tăng cường sự giao thương hàng hóa và trao đổi thương mại giữa hai nước, đặc biệt là khu vực hu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng ơn. Mục tiêu và nhiệm vụ của những người hoạch định ch nh sách là đưa ra được những chiến lược trao đổi thương mại ph hợp, cho phép chúng ta có thể tăng cường hợp tác với Trung Quốc, tránh hoặc giảm bớt nguy cơ đối đầu về thương mại và dịch vụ với họ. Giải pháp là thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư tư nhân, và đặc biệt là các công ty có thương hiệu trên thế giới. Tuy nhiên, yếu tố quyết định của sự tận dụng này là tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện chất lượng lao động, tạo ra sự liên kết hiệu quả giữa các nhà sản xuất trong nước và đầu tư nước ngoài, cải cách hành ch nh, phát triển cơ s hạ tầng. 2.2.2 Xây dựng các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư Ngoài các ch nh sách, ưu đãi đầu tư chung của Ch nh phủ quy định đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng ơn, tỉnh Lạng ơn đã có các quy định cụ thể về cơ chế chính sách ưu và hỗ trợ ưu đãi cụ thể trên địa bàn theo khả năng hỗ trợ của địa phương. 39 Trong thời gian qua tỉnh Lạng ơn đã ban hành một số cơ chế ch nh sách đặc th , cụ thể: Quyết định số 26 2007 QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng ơn về việc ban hành ch nh sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Quyết định số 06 2009 QĐ- UBND của UBND tỉnh Lạng ơn về việc ban hành một số ch nh sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn hu inh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng ơn Quyết định số 10 2011 QĐ-UBND của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 06 2009 QĐ-UBND Công văn số 62 UBND- TN ngày 0 02 2012 về việc thực hiện giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 209 QĐ-TTg ngày 2 11 2011 của Thủ tướng Ch nh phủ Công văn số 1005 UBND- TN ngày 20 10 2012 của UBND tỉnh về đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10 12 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng ơn Về ch nh sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng ơn. Các ch nh sách trên đối tượng áp dụng chủ yếu là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, ưu đãi chủ yếu về thuế, lĩnh vực đất đai, chuyển giao công nghệ. Các cấp, các ngành đã chủ động, t ch cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xây dựng cơ chế, ch nh sách, nhân lực, đất đai, mặt bằng,... tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 08 2012 QĐ-UBND ngày 20 4 2012 về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng ơn với mức tỷ lệ % xác định đơn giá thuê đất từ 0,25% - 2% giá đất theo mục đ ch sử dụng đất, vị tr , địa bàn đất thuê và Quyết định số 11 2015 QĐ-UBND ngày 12 2 2015 ban hành mức tỷ lệ % xác định đơn giá thuê đất từ 0,15% đến 2%. Đã thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ bảo lãnh t n dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn t n dụng. Triển khai nghiêm túc thực hiện Quyết định số 45 201 QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Ch nh phủ ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 10 201 , UBND tỉnh ban hành Nội quy cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo quy định của quy chế, ph hợp Hiệp định về quản l biên giới và Hiệp định về quản l cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thông thương hàng hóa, thu hút đầu 40 tư, du lịch qua địa bàn tỉnh. Ngành Thuế đã cụ thể hóa các ch nh sách ưu đãi đầu tư cho khu vực doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về ch nh sách thuế, các doanh nghiệp chủ động kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành. Trong giai đoạn 2011 - 2016, đã có 0 doanh nghiệp được miễn giảm tiền thuê đất với tổng số kinh ph miễn, giảm đạt 20,17 tỷ đồng. Tuy vậy, các ch nh sách trên chủ yếu vẫn dựa nhiều vào các văn bản của Trung ương, chưa thực sự có nhiều ch nh sách mang t nh chất đột biến, có t nh thu hút cao đối với các doanh nghiệp để đầu tư vào tỉnh Lạng ơn nói chung và hu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng ơn nói riêng. 2.2.3 Xây dựng danh mục kêu gọi vốn đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Hàng năm, và theo từng giai đoạn UBND tỉnh Lạng ơn đã có những rà soát và ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh, lựa chọn một số dự án tiêu biểu để giao các ngành lập báo cáo tiền khả thi nhằm cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ hơn tới các nhà đầu tư, xây dựng cuốn tài liệu về giới thiệu môi trường đầu tư, Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 707 QĐ-UBND ngày 2 4 2007 về danh mục các dự án gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng ơn đến năm 2010 Quyết định số 1076 QĐ-UBND ngày 06 7 2011 ngày 06 7 2011 về danh mục các dự án gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng ơn giai đoạn 2011-2015 Quyết định số 1781 QĐ-UBND ngày 05 11 2014 về danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào tỉnh Lạng ơn giai đoạn 2015-2020 Quyết định số 1948 QĐ-UBND ngày 05 10 2018 phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng ơn giai đoạn 2018-2020 xây dựng các báo cáo tiền khả thi một số dự án trọng điểm thu hút vốn phát hành ấn phẩm giới thiệu tiềm năng, quảng bá cơ hội đầu tư thường xuyên phối hợp với các Hiệp hội, tổ chức kinh tế trong nước, nước ngoài thực hiện diễn đàn doanh nghiệp tranh thủ quảng bá tiềm năng, giới thiệu dự án đầu tư của tỉnh. Một số danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng ơn được UBND tỉnh Lạng ơn phê duyệt cho giai đoạn 2018-2020 được trình bày bảng sau: 41 Bảng 2.2 Danh mục một số dự án kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng ơn giai đoạn 2018-2020 STT Tên dự án Địa điểm Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) Hình thức đầu tư 1 Hạ tầng kỹ thuật Các cụm công nghiệp Na Dương, huyện Lộc Bình Huyện Lộc Bình 1.072 Doanh nghiệp, cá nhân trong nước, FDI 2 Cảng cạn Lạng ơn Km22+500 Quốc lộ 1A 1.000 Doanh nghiệp, cá nhân trong nước, FDI 3 hu đô thị sinh thái Nà Chuông Thành phố Lạng ơn 3.000 Doanh nghiệp, cá nhân trong nước 4 hu liên cơ quan tỉnh Thành phố Lạng ơn 1.100 Đối tác công tư 5 hu đô thị Bình Cằm Thành phố Lạng ơn 1.000 Doanh nghiệp, cá nhân trong nước 6 hu liên hợp triển lãm quốc tế và thể thao thành phố Thành phố Lạng ơn 1.500 Đối tác công tư Nguồn: UBND tỉnh Lạng Sơn Nhìn vào Bảng 2.2 ta thấy rằng các dự án kêu gọi đầu tư là các dự án lớn với hình thức đầu tư đa dạng, trong đó khuyến kh ch các loại hình đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài, và đầu tư theo đối tác công tư . 2.2.4 Tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi - Cải cách thủ tục hành ch nh: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 0 2007 QĐ-UBND kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng k kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng k thuế, giấy chứng nhận đã đăng k mẫu dấu tại ế hoạch và Đầu tư. Theo đó, thời gian giải quyết các thủ tục giảm từ 4 - 6 ngày so với quy định của Ch nh phủ. Ngày 14 9 2007, ế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định số 76 QĐ-S HĐT về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông thuộc ế hoạch và Đầu tư. Bắt đầu từ ngày 15 9 2007, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông của ế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện việc 42 tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng k kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng k mã số thuế, Giấy chứng nhận đã đăng k mẫu dấu Nhà đầu tư chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ cho các thủ tục nêu trên tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông thuộc ế hoạch và Đầu tư, bộ phận này có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả cho Nhà đầu tư đúng hẹn thời gian làm việc bộ phận này trong tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật và các ngày lễ tết . - Tổ chức rà soát, thu hồi một số dự án đầu tư chưa triển khai hoặc triển khai chậm theo quy định, điều chỉnh danh mục dự án gọi vốn đầu tư theo hướng loại bỏ các dự án nhỏ, công nghệ lạc hậu, chỉ tập trung cho các dự án có quy mô vốn đầu tư trung bình tr lên, có công nghệ tiên tiến, không gây tác hại đến môi trường, sinh thái. Một số kết quả về huy động vốn trong giai đoạn 2016-2018 vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng ơn, tỉnh Lạng ơn như sau: Bảng 2.3 Một số kết quả huy động vốn đầu tư giai đoạn 2016-2018 TT Nội dung 2016 2017 2018 Tổng 1 Tổng số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước 27 24 32 83 - Tổng vốn đăng ký (triệu đồng) 5.370.993 3.858.597 7.225.333 16.454.923 2 Tổng số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 4 1 3 8 - Tổng vốn đăng ký (triệu đồng) 185.000 49.500 192.000 426.500 3 Tổng số doanh nghiệp đăng k thành lập mới 330 510 620 1.460 - Tổng vốn điều lệ (triệu đồng) 2.507.599 3.300.000 5.100.000 10.907.599 4 Tổng vốn Nhà nước huy động cho đầu tư (triệu đồng) 3.104.846 2.354.391 3.667.126 9.126.363 - Ng n sách Nhà nư c (triệu đồng) 2.654.846 2.044.316 3.418.212 8.117.374 - ODA (triệu đồng) 450.000 310.075 248.914 1.008.989 5 G D bình quân đầu người năm (nghìn đồng) 31.229 34.032 36.057 Nguồn: UBND tỉnh Lạng Sơn Tuy thủ tục hành ch nh đã được cải cách, rút ngắn thời gian và thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư do điểm mấu chốt 43 mà các nhà đầu tư quan tâm ngoài yếu tố hành ch nh là môi trường ch nh trị, kinh tế và ch nh sách thu hút đầu tư chưa thực sự hấp dẫn được các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn trong nước, các ch nh sách cần thông thoáng hơn và cần có cơ chế đặc th khi thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu vực cửa khẩu. Tuy đã được tập trung chỉ đạo nhưng nhìn chung việc triển khai xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng ơn, tỉnh Lạng ơn còn chậm, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh trong hu kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu. Thu hút đầu tư vào hu kinh tế đang có dấu hiệu chững lại, trong khi một số dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng k đầu tư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chậm thực hiện. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn dẫn đến tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách rất chậm. Nhiều dự án bắt buộc phải chấm dứt thu hồi do thiếu vốn, tiến độ chậm. Từ năm 2016- 2018, tỉnh Lạng ơn đã thu hồi chứng nhận đầu tư 27 dự án. Các dự án bị thu hồi trong giai đoạn 2016-2018 bao gồm: Bảng 2.4 Các dự án chấm dứt, thu hồi chứng nhận đầu tư từ 2016-2018 TT Tên dự án Nhà đầu tư Năm 2016 1 Xư ng chế biến và sản xuất các sản phẩm từ nhựa thông huyện Đình Lập Công ty TNHH Tư nhân Hóa chất LEESUN 2 Dự án đầu tư của Công ty Liên doanh im kh Long Hải Công ty liên doanh im kh Long Hải 3 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử l , chế biến chất thải rắn trong hu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng ơn Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và môi trường xanh 4 Nhà máy sản xuất gạch Tuynel, xã Hồ ơn, huyện Hữu Lũng Công ty cổ phần ản xuất và kinh doanh Sông Diêm 5 Dự án đầu tư của Công ty TNHH Hồng Thái Lạng ơn Công ty TNHH Hồng Thái Lạng ơn 6 Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh mua bán đồ d ng cá nhân và gia đình: Mua bán đồ trang sức mua bán nông lâm sản nguyên liệu, động vật sống, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào mua bán thuốc, hóa chất tạp phẩm kinh doanh các loại hình dịch vụ vui chơi giải tr không có thư ng Công ty Liên doanh Thành Đô II 44 TT Tên dự án Nhà đầu tư 7 Tôn tạo và khai thác, phát huy giá trị danh lam thắng cảnh động Ch a Tiên, Giếng Tiên, phường Chi Lăng, thành phố Lạng ơn Công ty cổ phần Đức Anh Năm 2017 1 Trạm Trung chuyển kho bãi container ắc Luống Công ty cổ phần thương mại cơ kh Tân Thanh 2 Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Ao i 1, xã ên Vượng và xã ên Thịnh, huyện Hữu Lũng Công ty TNHH Kim Phúc Hà 3 khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Quán Hàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 79 nay là Công ty cổ phần đầu tư 79 4 hai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Bình Trung, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc Công ty TNHH MTV húc Thịnh 5 hai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Lân Lừa II, xã ên ơn, huyện Hữu Lũng Công ty TNHH ên Vượng 6 Khu vui chơi giải tr và du lịch sinh thái núi tuyết Mẫu ơn. Công ty Cổ phần Bất động sản CT Nguyễn Việt hương Nguyễn hi H ng Trần Thị Hương Năm 2018 1 Dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ ên Vượng, xã ên Vượng và xã ên ơn, huyện Hữu Lũng Công ty Cổ phần iến trúc và phát triển Đô Thị 2 Nhà máy Hoàng Tân FURNITURE Công ty TNHH thương mại - sản xuất Hoàng Tân 3 Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lân Hấp, xã ên Vượng, huyện Hữu Lũng Công ty TNHH MTV Đầu tư và hát triển Trường An 4 Dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Minh Qu , xã ên ơn, huyện Hữu Lũng. Công ty Cổ phần Minh Qu 5 Xư ng sản xuất lắp ráp đồng hồ điện tử lịch vạn niên. Công ty Cổ phần ản xuất - Thương mại Tranh Thái Bình 6 Dự án Trồng rừng sản xuất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng ơn Công ty Cổ phần hát triển tài nguyên thiên nhiên Đại Dương 7 Bãi đỗ xe và dịch vụ ăn nghỉ 168 Công ty TNHH MTV Diệp Anh Lạng ơn 8 Dự án khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Lân Bạc, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng hánh Hoàng 9 hu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và kho bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát 45 TT Tên dự án Nhà đầu tư 10 Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Của Ngoa, xã ên ơn, huyện Hữu Lũng. Công ty TNHH hoáng sản Minh Long 11 Nhà sàn quản l công viên và dịch vụ thuộc dự án Công viên bờ sông ỳ C ng, thành phố Lạng ơn Công ty TNHH Hoa cây cảnh Việt Trung 12 Dự án khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Chằm Mỏ hiếu, xã ên Vượng, huyện Hữu Lũng Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Lan 13 Đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ chế biến kim loại màu và kim loại qu . Công ty Cổ phần khai thác đá Đồng Tiến 14 Xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Nà Tâm, thành phố Lạng ơn. Công ty TNHH Hồ Bắc Nguồn: Sở K hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn hần lớn các dự án trên bị chấm dứt, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư là do các nhà đầu tư không huy động được nguồn vốn dẫn đến thiếu vốn, làm tiến độ thực hiện dự án chậm và phải thu hồi theo quy định. Ngoài ra, một số nhà đầu tư sau khi triển khai thực hiện dự án gặp một số vướng mắc trong việc thỏa thuận với người dân khi giải phóng mặt bằng đặc biệt là chi ph đền b thường là cao hơn rất nhiều so với giá đất nhà nước quy định , sau khi các nhà đầu tư đánh giá lại hiệu quả đầu tư và thấy khả năng mang lại lợi nhuận không cao nên không tiếp tục đầu tư nữa. 2.2.5 Hoạt động xúc tiến đầu tư Thời kỳ trước, công tác vận động, xúc tiến đầu tư chưa thực sự được các cấp các ngành của tỉnh quan tâm. Những năm tr lại đây, công tác xúc tiến đầu tư XTĐT và công tác đối ngoại quảng bá hình ảnh, vận động đầu tư được quan tâm và có những tiến bộ nhất định, thể hiện cụ thể trên các mặt: Năm 2007, thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc ế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng ơn, trong các năm tiếp tục tập trung hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác XTĐT, như đã kiện toàn và củng cố, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm XTĐT trực thuộc ế hoạch và Đầu tư. Thực hiện công tác vận động xúc tiến đầu tư, tỉnh đã tổ chức một số chương trình lớn về xúc tiến đầu tư, cụ thể: 46 - Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn - Cao Bằng - Lạng ơn vào tại thành phố Lạng ơn. Tham dự Hội nghị có khoảng 500 đại biểu bao gồm lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp các tỉnh, các tổ chức t n dụng lớn và một số đại sứ quán, nhà đầu tư nước ngoài. Hội nghị đã giới thiệu, quảng bá tới đông đảo các nhà đầu tư về lợi thế, tiềm năng, ch nh sách đầu tư và những dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn. Tại Hội nghị UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư và k Bản ghi nhớ triển khai thực hiện dự án với 4 nhà đầu tư trong đó có 1 nhà đầu tư nước ngoài , tổng số vốn đầu tư cam kết thực hiện đạt trên 1.500 tỷ đồng. au hội nghị, có nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đã đến tìm hiểu, khảo sát đăng k đầu tư nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực, tập trung chủ yếu vào trồng rừng, chế biến lâm sản, khách sạn, trung tâm thương mại, thuỷ điện, khai thác khoáng sản, đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp và khu đô thị. - Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hu inh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng ơn tại Thành phố Lạng ơn có hơn 600 đại biểu tham dự vượt 150 đại biểu so với dự kiến . Tại các hội nghị xúc tiến đầu tư này UBND tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án, với tổng vốn đăng k 2.078 tỷ đồng, k thỏa thuận nguyên tắc đầu tư và tài trợ vốn với BIDV, Tập đoàn Than và hoáng sản Việt Nam và một số Tổng công ty và doanh nghiệp cho một số dự án lớn. - Tham gia các Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các dự án du lịch tại thành phố Hồ Ch Minh (tháng 1/2010 tham gia Diễn đàn xúc tiến đầu tư Tây Bắc tổ chức tại T ên Bái tháng 12 2010 tổ chức tại ơn La tháng 2015 . Qua kết quả tổ chức các hội nghị và diễn đàn xúc tiến đầu tư đã khẳng định năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Lạng ơn. Từ tháng 6 2009 Trang thông tin Xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp do ế hoạch và Đầu tư chủ trì đã đi vào hoạt động, thực hiện thường xuyên công tác quảng bá rộng rãi đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước về môi trường đầu tư của tỉnh. Các hoạt động đối ngoại và XTĐT diễn ra tương đối sôi động tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động hội chợ, triển lãm, hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường nước ngoài thành lập các đoàn công tác của tỉnh và cử cán bộ tham dự các hội nghị XTĐT, thương mại và du lịch trong, ngoài tỉnh và ngoài nước Định kỳ 47 hàng năm tỉnh đều phối hợp với hòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức Hội thảo: Đánh giá chỉ số CI hàng năm và đề ra các mục tiêu, phương hướng cải thiện môi trường kinh doanh vào tỉnh trong các năm tiếp theo. Hàng năm, tỉnh có chương trình kế hoạch xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. iêng trong giai đoạn 2011- 2016, tỉnh Lạng ơn đã tổ chức, cử trên 00 đoàn đại biểu, cán bộ của tỉnh đi thăm hữu nghị, hội đàm, xúc tiến hợp tác, vận động viện trợ, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, khảo sát, học tập tại trên 0 quốc gia v ng lãnh thổ. - Tháng 9 2019, tỉnh Lạng ơn đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư với khoảng 550 đại biểu tham dự. Hội nghị đã vinh dự được đón Thủ tướng Ch nh phủ Nguyễn Xuân húc, dự và chỉ đạo c ng với 10 đồng ch là Ủy viên BCH Trung ương Đảng là Bộ trư ng, hó trư ng Ban, Thứ trư ng, hó tổng tham mưu trư ng, B thư Tỉnh ủy các đồng ch thứ trư ng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, Quân khu I và Chủ tịch, hó Chủ tịch UBND 06 tỉnh. Tại Hội nghị UBND tỉnh Lạng ơn đã trao quyết định chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng k đầu tư và k biên bản ghi nhớ cho 101 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 .928 tỷ đồng, trong đó ế hoạch và Đầu tư đề xuất dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_mot_so_giai_phap_tang_cuong_cong_tac_huy_dong_von_dau.pdf
Tài liệu liên quan