Đề tài Một số phương pháp giải bài toán không mẫu mực

1 Phương pháp quy nạp toán học 4

1.1 Nguyên lý quy nạp 4

1.2 Phương pháp chứng minh bằng quy nạp 4

1.2.1 Cơ sở quy nạp 4

1.2.2 Quy nạp 5

1.3 Vận dụng phương pháp quy nạp để giải bài toán không

mẫu mực 6

1.4 Bài tập tự giải 23

2 Phương pháp phản chứng 25

2.1 Phép suy luận phản chứng 25

2.2 Phương pháp chứng minh bằng phản chứng 25

2.3 Các bước suy luận trong chứng minh phản chứng . 26

2.4 Vận dụng phương pháp phản chứng để giải các bài toán

không mẫu mực 27

2.5 Bài tập tự giải 37

3 Phương pháp suy luận 39

3.1 Vài nét về phương pháp suy luận 39

3.2 Các ví dụ về vận dụng phương pháp suy luận 40

3.3 Bài tập tự giải 46

4 Phương pháp bảng 50

4.1 Vài nét về phương pháp bảng 50

4.2 Vận dụng phương pháp bảng để giải bài toán không mẫu

mực 50

4.3 Bài tập tự giải 59

 

pdf93 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 526 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số phương pháp giải bài toán không mẫu mực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan_dinhthibichngoc_2015_8189_1869412.pdf
Tài liệu liên quan