Đề tài Nghiên cứu công nghệ sản xuất Axit Closunfonic và Sunfaguanidin

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Phần 1: Khái quát tình hình nghiên cứu

Phần 2: Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng thí nghiệm

Tài liệu tham khảo

pdf42 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu công nghệ sản xuất Axit Closunfonic và Sunfaguanidin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu công nghệ sản xuất Axit Closunfonic.pdf
Tài liệu liên quan