Luận văn Khảo sát quy trình tạo dòng nguyên bào sợi người từ da bao quy đầu

(Bản scan)

Luận văn Khảo sát quy trình tạo dòng nguyên bào sợi người từ da bao quy đầu

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Vật liệu và phương pháp

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận

pdf25 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1694 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát quy trình tạo dòng nguyên bào sợi người từ da bao quy đầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2_2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Tài liệu liên quan