Đề tài Nghiên cứu dao động của động cơ trên các gối treo đàn hồi

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC DẠNG KẾT CẤU TREO CỦA ĐỘNG CƠ TRÊN KHUNG XE

1.1 Các dạng bố trí chungcủa động cơ trên các gối đàn hồi.

1.1.1 Nhiệm vụ của gối treo đàn hồi.

1.1.2 Các yêu cầu của gối treo đàn hồi.

1.1.3 Các loại gối treo đàn hồi.

1.1.4 Các dạng bố trí chung của động cơ trên gối đàn hồi 4

1.2. Kết cấu của các phần tử của gối treo đàn hồi.

Kết luận chương

Chương 2: CÁC YẾU TỐ GÂY NÊN DAO ĐỘNGCỦA ĐỘNG CƠ LẮP TRÊN KHUNG XE ÔTÔ 13

2.1. Đặt vấn đề. 13

2.2. Các lực và mômen kich thích gây nêndao động của động

cơ lắp trên khung ôtô.

2.3. Lực và mômen quán tính phát sinh từ động cơ.

2.4. Lực, mômen quán tính và sự cân bằng của động.

2.4.1. Các lực, mô men quán tính và sự cân băng của

động cơ 4kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng.

2.4.2. Lực quán tính, mô men quán tính và sự cân bằng

ở động cơ 2kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng.

2.4.3. Lực quán tính, mô men quán tính và sự cân bằng ở

động cơ 4kỳ, 6 xi lanh, thẳng hàng.

2.4.4. Lực quán tính, mô men quán tính và sự cân bằng ở

động cơ 4kỳ, 6 xi lanh, dạng chữ V, với góc doãng

giữa 2 hàng xi lanh

2.4.5. Lực quán tính, mô men quán tính và sự cân bằng ở động cơ 4 kỳ, 8 xi lanh, dạng chư V, với góc doãng giữa 2 hàng xi lamh .

2.4.6. Lực quán tính, mô men quán tính và sự cân bằng ở động cơ 4kỳ, 6 xi lanh, dạng chư V, với góc doãng giữa 2 hàng xi lanh .

2.4.6. Lực quán tính, mô men quán tính và sự cân bằng ở động cơ 4kỳ, 6 xi lanh, dạng chư V, với góc doãng giữa 2 hàng xi lanh .

2.4.7. Lực quán tính, lực ly tâm, mô men do lực quán

tính, lực ly tâm và sự cân bằng của động cơ 4 kỳ,

6 xi lanh, chữ V,

2.5. Tác động của lực khí thể trong các xi lanh động cơ.

2.6. Mô men nghiêng do tác động của các lực quán tính và lực

khí thể.

2.7. Các lực cản ma sát, các lực cản dẫn động các thiết bị đồng

bộ của động cơ. 16

Chương3 : DAO ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ D6BR, DIEZEL 4KỲ, 6

XILANH 1 DÃY TRÊN XE AERO TOWN

3.1. Đặt vấn đề.

3.2. Bố trí động cơ D6BR,diezel 4kỳ,6xilanh 1dãy trên khung xe AERO TOWN.

3.3. Xây dựng mô hình toán học.

3.3.1. Xây dựng mô hình động học

3.3.2. Xây dựng hệ thống các phương trình dao động

của động cơ.

3.4. Dao động cưỡng bức của động cơ trong trường hợp riêng:

3.4.1. Đặt vấn đề và các giả thiết.

3.4.2. Hệ phương trình dao động.

3.4.3. Xác định các lực, mômen kích thích dao động

Qz(t), Qứ (t).

3.4.5. Giải phương trình dao động góc ngang của động cơ.

3.5. Lập trình tính toán, kết quả tính toán.

Kết luận chương

Chương 4: THÍ NGHIỆM ĐO DAO ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ D6BR

TRÊN CÁC GỐI TREO ĐÀN HỒI.

4.1. Xây dựng nội dung, mô hình thử nghiệm trên xe thực.

4.1.1 Mục đích, yêu cầu.

4.1.2. Thiết bị, cảm biến và phần mềm dùng trong thí nghiệm.

4.2. Thực hiện Thí nghiệm đo một vài thông số cơ bản đặc trưng cho dao động của động cơ trên các gối treo đàn hồi.

4.2.1. Xây dựng chương trình đo, xử lý kết quả đo dao

động bằng phần mềm DasyLab 5.0.

4.2.2. Tiến hành thí nghiệm.

4.2.3. Qui trình đo dao động của động cơ trên các gối treo đàn hồi.

4.2.4. Kết quả và đồ thị.

Kết luận chương 88

Kết luận 89

Tài liệu tham khảo 90

 

doc27 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1949 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu dao động của động cơ trên các gối treo đàn hồi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchuong 1.doc
  • docchuong2s.doc
  • docchuong 3.doc
  • docChuong 4.doc
  • docKetluan.doc
  • docMo Dau.doc
  • docMucluc@.doc
  • docTAI LIEU THAM KHAO.doc