Đề tài Nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng ngừa và phuơng án ứng phó sự cố tràn dầu mức I tại thành phố Đà Nẵng

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên thế giới và tại Việt Nam

Chương 2: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường thành phố

Chương 3: Phân tích các nguyên nhân xảy ra sự cố tràn dầu

Chương 4: Các nguồn tiềm năng xảy ra sự cố tràn dầu và các khu vực nhạy cảm đối với dầu tràn tại thành phố Đà Nẵng

Chương 5: Sử dụng mô hình đánh giá dự báo khả năng lan truyền dầu trên sông Hàn và biển Đà Nẵng khi xảy ra sự cố

Chương 6: Xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển do cảng vụ Đà Nẵng quản lý

Chương 7: Khắc phục ô nhiếm sau khi xảy ra sự cố tràn dầu

Kết luận

pdf145 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng ngừa và phuơng án ứng phó sự cố tràn dầu mức I tại thành phố Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu đề xuất biện pháp phòng ngừa và phuơng án ứng phó sự cố tràn dầu mức I tại TP Đà Nẵng.pdf