Đề tài Nghiên cứu và ứng dụng QoS trên môi trường Linux

Mục lục

Mục lục

Chương 1

Tổng quan

1 Giới thiệu

2 Giới thiệu vấn đề và giải pháp thực hiện

3 Cấu trúc đồ án

Chương 2: Lý thuyết chất lượng dịch vụ Qos

1 Chất lượng dịch vụ trong mạng IP

2 Kiến trúc phân biệt dịch vụ (Diffserver)

3 Phân biệt dịch vụ trong Linux

Chương 3: Giải quyết bài toán

1 Mô hình giải quyết bài toán

2 Các bước triển khai mô hình dịch vụ

Chương 4: Kết quả thực nghiệm

1 Kịch bản 1

2 Kịch bản 2

3 Phần cuối

4 Phụ lục

 

pdf85 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2122 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu và ứng dụng QoS trên môi trường Linux, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu và ứng dụng QoS trên môi trường Linux.pdf