Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý điểm

- Xây dựng được một phần mềm có thể xem điểm trực tiếp, nhanh chóng và chính xác.

- Phần mềm quản lý điểm đảm bảo tính tiện ích, giúp nhà trường có thể giảm được thời gian làm việc, giảm được nhân sự trong công việc này, đồng thời giúp việc gửi thông báo tới sinh viên, phụ huynh về kết quả học tập trở nên đơn giản, dễ dàng hơn.

- Dữ liệu đưa vào được kiểm tra và chuẩn hóa đảm bảo sự đúng đắn và chặt chẽ

- Hệ thống tin cậy, chính xác, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hệ thống linh động, dữ liệu truy cập nhanh.

- Hệ thống đảm bảo người dùng thực hiện đúng phạm vi chức năng.

 

doc13 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 4472 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý điểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I : KHẢO SÁT YÊU CẦU Khảo sát sơ bộ : Địa điểm khảo sát: Khoa đại học tại chức – Trường đại học Bách khoa Hà Nội Tài liệu, dữ liệu khảo sát: Bảng điểm tổng kết của sinh viên Chức năng, công việc: Lưu trữ điểm, thông tin trên giấy tờ Cơ sở vật chất: Cấu hình và số lượng máy tính đủ để đáp ứng việc lưu trữ điểm, và cập nhập điểm sinh viên. Tình hình thực tiễn của Khoa tại chức (KTC): Theo nghiệp vụ quản lý điểm thông thường, hoạt động quản lý điểm của KTC bao gồm những phần chính sau: Thông thường, mẫu bảng điểm được trình bày như sau: Trong quá trình học tập của sinh viên, KTC sẽ thực hiện việc quản lý theo hình thức nhận danh sách sinh viên được thi từ giáo viên và đưa ra danh sách sinh viên được thi theo mẫu kí biên bản vào phòng thi. KTC làm sẵn các mẫu bảng biểu quản lý điểm bao gồm các thông tin: Số thứ tự, họ tên, điểm chuyên cần, điểm trung bình kiểm tra, điểm thực hành(thí nghiệm), điểm bài tập (seminar,tiểu luận), điểm kết thúc môn học và điểm môn học. Các mẫu bảng biểu này được phân loại theo môn học và lớp học. Sau khi kết thúc môn học, giáo viên gửi danh sách sinh viên được thi có kèm điểm thành phần lại cho bộ phận quản lý điểm: điểm chuyên cần, điểm trung bình kiểm tra, điểm thực hành(thí nghiệm), điểm bài tập (seminar,tiểu luận), bộ phận quản lý điểm sẽ lưu giữ thông tin lại, cho đến khi giáo viên chấm xong bài thi kết thúc môn học và cuối cùng là đưa ra bảng điểm sau khi tính toàn bộ các điểm thành phần theo hệ số. Cách tính điểm: Điểm chuyên cần: 10% (1) Điểm TB kiểm tra: 10% (2) Điểm bài tập: 20% (3) Điểm thi kết thúc môn: 50% (4) Điểm môn học = (1)+(2)+(3)+(4) Sau khi hoàn thành bảng điểm, một bản được bộ phận quản lý lưu giữ tại hệ thống, một bản trao lại cho lớp, hoặc có thể up lên trang web, v…v… Với số lượng sinh viên nhiều, nhưng đội ngũ cán bộ mỏng dẫn đến việc giám sát và quản lý gặp nhiều khó khăn, và tồn tại các nhược điểm sau: Việc lưu trữ các thông tin của sinh viên cũng như các thông tin cần thiết trong công tác quản lý đều được tiến hành thủ công bằng sổ sách và các giấy tờ có liên quan với số lượng các môn, các lớp tương đối lớn và lưu trữ trong nhiều năm, chính vì vậy gây ra khó khăn trong công tác quản lý, tốn nhiều thời gian và công sức của người trực tiếp quản lý. Khi lưu trữ bằng phương pháp truyền thống sẽ thiếu chính xác, nếu có sai sót thì việc sửa đổi gặp nhiều khó khăn và sẽ phức tạp nếu sửa đổi nhiều lần Việc tìm kiếm thông tin rườm rà mất thời gian. Từ những nhược điểm trên, nhóm phát triển nhận thấy cần xây dựng một hệ thống quản lý điểm, đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu về chức năng quản lý điểm cần có. Yêu cầu về hệ thống mới: Nhu cầu của khách hàng đối với hệ thống: Xây dựng được một phần mềm có thể xem điểm trực tiếp, nhanh chóng và chính xác. Phần mềm quản lý điểm đảm bảo tính tiện ích, giúp nhà trường có thể giảm được thời gian làm việc, giảm được nhân sự trong công việc này, đồng thời giúp việc gửi thông báo tới sinh viên, phụ huynh về kết quả học tập trở nên đơn giản, dễ dàng hơn. Dữ liệu đưa vào được kiểm tra và chuẩn hóa đảm bảo sự đúng đắn và chặt chẽ Hệ thống tin cậy, chính xác, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hệ thống linh động, dữ liệu truy cập nhanh. Hệ thống đảm bảo người dùng thực hiện đúng phạm vi chức năng. Các yêu cầu về chức năng của hệ thống: Do phạm vi của bài tập nên nhóm phát triển đưa ra phân tích chức năng cụ thể sau: Xem điểm trên website Các yêu cầu phi chức năng: Cài đặt dễ dàng ở mọi hệ điều hành máy tính hiện thời, yêu cầu cấu hình máy tính tối thiểu có thể cài đặt và sử dụng tốt. Giảm bớt tối thiểu công việc của người sử dụng. Tránh được những sai sót đáng tiếc. Dễ dàng sử dụng ,bất cứ người nào cũng có thể sử dụng được. Tính báo mật(chỉ có người quản lý mới có thể chỉnh sửa dữ liệu được). Sơ bộ về tính khả thi của việc thực hiện hệ thống: Đáp ứng được nhu cầu của người quản trị trong việc quản lý hệ thống điểm một cách tiện lợi, cũng như giúp sinh viên có thể tra cứu điểm và thông tin một cách nhanh chóng, tin cậy. Khảo sát chi tiết: Phân tích trường hợp và xử lý: Chức năng xem điểm qua website: Chức năng này sẽ được thực hiện khi cán bộ quản lý điểm nhập đầy đủ các điểm thành phần và điểm thi hết môn học (cụ thể phần trên), hệ thống sẽ tự động tính điểm cho từng sinh viên theo danh sách từ trên xuống. Cách thức tính điểm được thực hiện theo quy chế như trên, sau khi kết thúc quá trình nhập điểm, hệ thống đưa ra bảng điểm đầy đủ thuộc tính bao gồm các môn học, số học trình, điểm thi hết môn và số lần thi. Đối với người dùng ngoài hệ thống, người dùng sau khi đăng nhập thành công chỉ cần nhập mã sinh viên và học kỳ, hệ thống sẽ in ra bảng điểm chi tiết cho người dùng xem thông tin. Chức năng này sẽ Kết thúc Mô tả bảng dữ liệu: Xem điểm hết môn: BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC LỰC HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CHỨNG NHẬN Anh(Chị): Mã sinh viên: Sinh ngày: Nơi sinh: Khóa: Năm tốt nghiệp: Đã theo học chuyên ngành: Hệ: KẾT QUẢ HỌC TẬP NHƯ SAU Học kỳ Môn học Số học trình Điểm Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 1 2 3 Giáo vụ Hà Nội, ngày tháng năm T/L HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HN CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Biểu đồ Usecase Mô hình usecase tổng quát cho hệ thống 2.2. Kịch bản Kịch bản chức năng xem bảng điểm trên website: Đầu tiên sinh viên sẽ đăng nhập. Sau đó hệ thống sẽ xác nhận và sinh viên sẽ nhập tiếp mã sinh viên và học kỳ để xem Bảng điểm này có tồn tại hay không. Nếu tìm thấy hệ thống sẽ hiển thị Bảng điểm. Cuối cùng người dùng sẽ kết thúc bằng cách chọn nút kết thúc. Trường hợp ngoại lệ: Người dùng chọn Nhập Lại và thực hiện nhập lại thông tin. Đăng nhập không thành công. Người dùng nhập thiếu bất kỳ thông tin nào hệ thông đưa ra thông báo yêu cầu người dùng nhập đầy đủ thông tin cần. Trường hợp người dùng nhập đầy đủ thông tin nhưng điểm học kỳ chưa được cập nhật hệ thống vẫn hiện ra Form Bảng Điểm nhưng ko có dữ liệu. 2.3 Biểu đồ lớp phân tích hệ thống quản lý điểm 2.4 Biểu đồ trình tự cho chức năng xem điểm trên website 2.5 Biểu đồ cộng tác cho chức năng xem điểm trên website 2.6 Biểu đồ hành động cho chức năng xem điểm trên website CHƯƠNG III : THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.1. Scenario thiết kế cho chức năng xem điểm hết môn, có giao diện: Main success scenario: Màn hình hiển thị Form Đăng nhập và yêu cầu người dùng đăng nhập. Form Đăng nhập vào website hiển thị tên đăng nhập và mật khẩu khi sinh viên muốn vào xem điểm trên website Form Xem bảng điểm hiển thị chức năng đăng nhập theo mã sinh viên và xem điểm theo từng học kỳ ( tính theo năm học) hoặc xem bảng điểm tất cả các học kỳ của sinh viên. Nếu người dùng chọn chức năng xem điểm học kỳ trích lược Chọn học kỳ cần xem và nhập mã sinh viên rồi click vào nút Xem điểm Hệ thống sẽ hiển thị form Bảng Điểm Môn Học theo học kỳ đã chọn 3. Nếu người dùng chọn chức năng xem bảng điểm tất cả các học kỳ thì sau khi nhập mã sinh viên và click vào nút Xem bảng điểm hệ thống sẽ hiển thị frm Bảng điểm môn học như sau: 3.2 Biểu đồ lớp thiết kế hệ thống quản lý điểm 3.3 Biểu đồ trình tự thiết kế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích và thiết kế hệ thống thông tin - quản lý điểm.doc