Đề tài Quản lý vật liệu xây dựng

 

Chức năng chính :

1.QUẢN LÝ DANH MỤC:

Danh mục khách hàng

Danh mục sản phẩm

Phân loại sản phẩm

Danh mục nhà sản xuất.

2.QUẢN LÝ GIAO DỊCH :

Xem thông tin hóa đơn và chi tiết hóa đơn

Sản phẩm chưa được bán

3.BÁO CÁO :

In hóa đơn khách hàng bao gồm in tất cả và in chi tiết cho từng khách hàng

In bảng báo giá vật liệu.

 

 

doc11 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3803 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý vật liệu xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI BÁO CÁO CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGƯỜI THỰC HIỆN: ĐINH XUÂN TRƯỜNG NGUYỄN THỊ HẰNG NGUYỄN XUÂN THI LỚP CD09I1 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:THẦY NGUYỄN NGỌC LAN CÁC MỤC CHÍNH: GIỚI THIỆU. MÔ TẢ HỆ THỐNGVÀ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG. CÁCH THỨC QUẢN LÝ. GIỚI THIỆU Công nghệ thông tin đang là một nghành phát triển mạnh hiện nay và trong tương lai, nó được ứng dụng nhiều vào trong cuộc sống của chúng ta, một trong những lĩnh vực được ứng dụng rất phổ biến hiện nay là quản lý và lưu trữ thông tin.Nhờ có các ứng dụng đó mà chúng ta tính toán, tìm kiếm và quản lý thông tin được dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng em xây dựng một đề tài quản lý với chủ đề quản lý vật liệu xây dựng của một cửa hàng. Vì thời gian và trình độ nên đề tài còn nhiều thiếu sót rất mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến. Chúng em xin chân thành cám ơn. II. MÔ TẢ HỆ THỐNG VÀ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG Chức năng chính : 1.QUẢN LÝ DANH MỤC: Danh mục khách hàng Danh mục sản phẩm Phân loại sản phẩm Danh mục nhà sản xuất. 2.QUẢN LÝ GIAO DỊCH : Xem thông tin hóa đơn và chi tiết hóa đơn Sản phẩm chưa được bán 3.BÁO CÁO : In hóa đơn khách hàng bao gồm in tất cả và in chi tiết cho từng khách hàng In bảng báo giá vật liệu. DANH SÁCH CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC THỰC THI GHI CHÚ NHẬP THÔNG TIN VLXD TABLE SANPHAM SẢN PHẨM NHẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TABLE KHÁCH KHÁCH HÀNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TABLE LOAISP LOẠI SẢN PHẨM XEM CHI TIẾT HÓA ĐƠN TABLE CHITIETHD NHẬP THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT TABLE NHASANXUAT NHÀ SẢN XUẤT IN HÓA ĐƠN BÁO CÁO CHI TIẾT HÓA ĐƠN IN BẢNG BÁO GIÁ BÁO CÁO IN BẢNG BÁO GIÁ KHÁCH HÀNG MUA NHIỀU NHẤT TRUY VẤN KHÁCH HÀNG MUA NHIỀU NHẤT XEM SẢN PHẨM CHƯA ĐƯỢC BÁN TRUY VẤN SANPHAMCHUADUOCBAN MÔ TẢ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU THỰC THỂ SANPHAM: (MASP, TENSP, ĐVT, DONGIA,NHASX, MALOAISP, MANSX) Mỗi sản phẩm vật liệu xây dựng sẽ được cung cấp một mã sản phẩm(MSP) không trùng nhau, với hệ thống quản lý này thì các MSP sẽ được lấy các ký đầu của các sản phẩm làm mã sản phẩm, ví dụ như các thì MSP sẽ có ký tự đầu là C, gạch sẽ là G….. Các thuộc tính : mã sản phẩm,tên sản phẩm,đơn vị tính, đơn giá, nhà sản xuất, mã loại sản phẩm,mã nhà sản xuất. THỰC THỂ LOAISP (MALOAISP, TENLOAISP) Mỗi thực thể sẽ là tên của một loại sản phẩm. Các thuộc tính : Mã loại sản phẩm, tên loại sản phẩm. THỰC THỂ KHACH: (MAKHACH, TENKHACH, ĐIACHI, SODIENTHOAI) Mỗi mã khách sẽ tượng trưng cho một khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ có một mã khách riêng. Mã khách được đảm bảo không trùng bằng khóa chính. Các thuộc tính: Mã khách, tên khách, địa chỉ, số điện thoại. THỰC THỂ HOADON(SOHD, MAKHACH, NGAYHD) Mỗi hóa đơn sẽ có một mã hóa đơn và không được trùng lặp. Các thuộc tính: Số hóa đơn, mả khách, ngày lập hóa đơn. THỰC THỂ CHITIETHD: (MAHD, MASP, SOLUONG, DONGIA) Mỗi thực thể sẽ tượng trưng cho một mã hóa đơn va mã sản phẩm. Các thuộc tính: Mã hóa đơn, Mã sản phẩm, số lượng đơn giá. THỰC THỂ NHASANXUAT: (MANSX, TENNSX, ĐIACHI, SDT) Mỗi thực thể sẽ tượng trưng cho một nhà sản xuất va có khóa chính để không bị trùng lặp. Các thuộc tính: Mã nhà sản xuất, tên nhà sản xuất, địa chỉ, số điện thoại. Sơ đồ hoạt động: Chi tiết hóa đơn In Hóa Đơn Bán Khách hàng Hoạt đông cửa hàng Sản phẩm Nhà sản xuất Phân loại sản phẩm Bán SƠ ĐỒ QUAN HỆ: III. CÁCH THỨC QUẢN LÝ. Khi người dùng chạy chương trình quản lý sẽ có giao diên chính sau : Chức năng chính: Người dùng có thể tương tác với chương trình bằng cách click vào các nút lệnh: 1. Ở nút lệnh thì người dùng có thể xem thông tin khách hàng. Ở form này người dùng có thể xem thông tin khách hàng va có thể thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin khách hàng va có thể lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa, khi hoàn tất công việc người dùng có thể quay về giao diện access nếu click vào nút Hoặc về giao diện của máy tính bằng nút 2. Ở nút lệnh thì người dùng có thể xem thông tin sản phẩm. Với giao diện như sau: Với form này ngươi dùng co thể xem thông tin vật liệu xây dựng, ngoài ra người dùng có thể sửa ,thêm sản phẩm bằng cách click vào nút , va có thể lưu lại bằng cách click vào nút lưu, hoặc bỏ qua. Người dùng có thể về giao diện access hoặc window bằng các nút “ về access” hoặc “về window”. 3. Ở nút khi người dùng click vào thì sẽ hiện thông báo Nếu người dùng chọn “yes” thì sẽ in bảng báo giá vật liệu xây dựng van ngược lại. 4.Nút thì người dùng sẽ xem được thông tin sản phẩm chưa được bán. 5. Nút thì người dùng có thể xem danh sách khách hàng mua nhiều nhất để có thể khuyến mãi, giảm giá, tặng quà. 6.Nút cho phép xem danh mục nhà cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng: tên nhà sản xuất địa chỉ, số điện thoại. 7. Để có thể in tất cả phiếu thanh toán thì người dùng click vào nút Và sau đó chọn nút Để in phiếu thanh toán theo từng khách hàng thì người dùng click chọn . Và chọn mã khách hàng: Rồi chọn nút in 8. Ngoài ra :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề tài QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG.doc
Tài liệu liên quan