Đồ án Thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị Thạch Phúc - Hà Nội

Mục lục

CHƯƠNG 1. 9

TỔNG QUAN CHUNG VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI THẠCH PHÚC-HÀ NỘI 9

1.1. Điều kiện tự nhiên. 9

1.1.1. Vị trí địa lý. 9

1.1.2. Địa hình, địa mạo. 9

1.1.3. Đặc điểm khí hậu thời tiết. 9

1.1.4. Địa chất thuỷ văn. 10

1.1.5. Địa chất công trình. 11

1.1.6. Tài nguyên khoáng sản và sinh vật 11

1.1.7. Cảnh quan môi trường 11

1.2. Đặc điểm hiện trạng 11

1.2.1. Dân số và lao động 12

1.2.2. Tình hình sử dụng đất đai: 13

1.2.3. Hiện trạng kiến trúc - xây dựng: 16

1.2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 17

1.2.5. Đánh gía hiện trạng 19

1.3. Khái quát về vấn đề quy hoạch khu đô thị Thạch Phúc. 20

Quy mô: 20

Tính chất: 20

Cơ sở quy hoạch: 20

1.4. Những tiền đề phát triển 22

1.4.1.Vị trí và tác động của mối quan hệ trong khu vực 22

1.4.2. Tính chất 23

1.4.3. Quy mô đất đai và dân số 23

1.5. Định hướng phát triển không gian và sử dụng đất 24

1.5.1. Chọn đất xây dựng và chọn hướng phát triển 24

1.5.2. Cơ cấu tổ chức quy hoạch 25

1. Định hướng chung và phân khu vực quy hoạch 25

2. Tổ chức và phân bố các công trình công cộng 25

3. Đối với khu dân cư: 28

4. Các chỉ tiêu đạt được: 29

1.5.3. Quy hoạch sử dụng đất các ô đất: 29

1/ Đất công trình công cộng: 30

2/ Đất giáo dục, y tế 30

3/ Đất hỗn hợp, dịch vụ khách sạn, văn phòng nhà ở: 30

4/ Đất ở xây dựng mới 31

5/ Đất dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp 31

6/ Đất cây xanh công cộng 31

7/ Đất giao thông 33

8/ Đất hạ tầng kỹ thuật: 33

9/ Quy hoạch nghĩa trang: 34

1.6. Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước và bảo vệ môi trường 35

1.6.1. Mục tiêu xây dựng hệ thống thoát nước và bảo vệ môi trường. 35

1.6.2. Tiền đề xây dựng hệ thống thoát nước và bảo vệ môi trường. 35

1. Cơ sở pháp lý. 35

2. Nguồn vốn. 35

3. Chủ chương đầu tư 36

1.6.3. Dự kiến quy hoạch thoát nước cho đô thị. 36

1. Cơ sở chọn hệ thống thoát nước. 36

2. Lựa chọn hệ thống thoát nước. 36

Chương 2 39

Thiết kế mạng lưới thoát nước khu đt thạch phúc hà nội 39

2.1. Các số liệu cơ bản. 39

2.1.1 Tài liệu căn cứ. 39

2.2.2. Tiêu chuẩn dùng nước 39

2.2. Xác định lưu lượng tính toán của khu dân cư. 40

2.3. Xác định lưu lượng tập trung. 52

2.3.1. Bệnh viện. 52

2.3.2. Trường học. 52

2.3.3. Nhà trẻ 53

2.4. Lưu lượng nước thải theo giờ. 58

2.4.1. Nước thải sinh hoạ khu dân cư. 58

2.4.2. Nước thải từ bệnh viện. 58

2.4.3. Nước thải từ trường học - nhà trẻ. 58

2.5. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước sinh hoạt. 60

2.5.1. Nguyên tắc vạch tuyến. 60

2.5.2. Lưu lượng thoát nước tiểu khu. 62

2.6. Xác định lưu lượng tính toán cho từng ống. 77

2.7. Tính toán thuỷ lực mạng lưới sinh hoạt. 78

2.8. Khái toán kinh tế phần mạng lưới thoát nước sinh hoạt, chọn phương án thoát nước. 79

2.8.1. Khái toán kinh tế phần đường ống. 79

2.8.2. Khái toán kinh tế phần giếng thăm: 81

2.8.3. Khái toán kinh tế cho trạm bơm cục bộ. 82

2.8.4. Khái toán kinh tế khối lượng đất đào đắp xây dựng mạng. 82

2.8.5. Chi phí quản lý mạng lưới cho một năm. 83

2.8.6.So sánh lựa chọn phương án. 87

Chương 3. Thiết kế trạm xử lý nước thải 89

3.1. Các số liệu tính toán: 89

3.2. Lưu lượng tính toán đặc trưng của nước thải: 89

3.3. Xác định nồng độ bẩn của nước thải: 90

3.3.1. Hàm lượng cặn lơ lửng: 90

3.3.2. Hàm lượng BOD20 của nước thải: 91

3.3.3. Dân số tương đương. 91

3.3.4.Xác định mức độ cần thiết làm sạch của nước thải. 92

3.4. Chọn phương án xử lý và sơ đồ dây chuyền công nghệ. 93

3.4.1. Chọn phương pháp xử lý. 93

3.4.2. Chọn dây chuyền xử lý. 94

3.5. Tính toán dây chuyền công nghệ và thuỷ lực paI. 99

3.5.1.Ngăn tiếp nhận nước thải. 99

3.5.2.Mương dẫn nước thải. 101

3.5.3.Tính toán song chắn rác: 102

3.5.4. Bể lắng cát ngang. 106

3.5.5. Sân phơi cát. 110

3.5.6. Tính toán bể lắng ngang đợt I. 111

3.5.7. Tính toán bể Aeroten. 115

3.5.8. Bể lắng ngang đợt II . 123

3.5.9. Trạm khử trùng nước thải. 126

3.5.10. Máng trộn vách ngăn có lỗ. 130

3.5.11. Bể tiếp xúc ngang. 132

3.5.12. Bể nén bùn đứng. 134

3.5.13.Tính toán bể Mêtan: 138

3.5.14. Làm khô bùn cặn bằng máy ép bùn băng tải 144

3.4.15. Thiết bị đo lưu lượng. 150

3.6. Tính toán các công trình xử lý nươc thải theo Pa II. 151

3.6.1. Ngăn tiếp nhận. (giống phương án 1) 151

3.6.2. Mương dẫn và song chắn rác (tương tự phương án 1) 151

3.6.3.Bể lắng cát ngang (giống PA1): 152

3.6.4. Sân phơi cát (giống PA1) 152

3.6.5. Bể lắng ngang đợt 1 (giống PA1). 152

3.6.6. Bể Biophin cao tải. 152

3.6.7. Bể lắng ngang đợt II . 161

3.6.8. Trạm khử trùng nước thải (Giống PAI) 164

3.6.9. Máng trộn vách ngăn có lỗ (giống PA1). 164

3.6.10. Bể tiếp xúc ngang (Giống PA1). 164

3.6.11.Tính toán bể Mêtan: 164

3.6.12. Làm khô bùn cặn bằng máy ép bùn băng tải 170

3.6.13. Thiết bị đo lưu lượng (Tương tự PA1) 176

3.7 Khái toán kinh tế -chọn phương án xử lý nước thải 176

3.7.1Khái toán kinh tế trạm xử lý – Phương án I 176

3.7.2. Khái toán kinh tế Trạm xử lý phương án II 182

3.8. So sánh lựa chọn phương án 185

Chương 4 187

trạm bơm nước thải (trạm bơm thoát nước chính) 187

4.1. Xác định công suất của trạm bơm 187

4.2. Xác định dung tích bể thu 188

4.3. Xác định áp lực công tác của máy bơm 190

4.4. Chọn máy bơm 191

4.5. Xác định điểm làm việc của bơm 194

4.6. Tính toán ống đẩy khi có sự cố 197

4.7. Phương án xây dựng trạm bơm. 197

4.8.Tính toán các thiết bị trong trạm bơm 197

4.8.1. ống thông hơi 197

4.8.2. Cống xả sự cố 197

4.8.3. ống thu nước 198

4.8.4.Hệ thống thông gió và chiếu sáng. 198

4.8.5 Nguồn điện cấp cho trạm bơm 198

Chương 5 199

Cấp thoát nước công trình 199

5.1 Cơ sở tính toán, quy mô dùng nước 199

5.1.1 Cơ sở thiết kế. 199

5.1.2. Quy mô công trình – Quy mô dùng nước. 200

*Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước 200

a. Quy mô dùng nước: 200

5.2. Giải pháp kỹ thuật cấp thoát nước. 201

5.2.1. Giải pháp cấp nước sinh hoạt. 201

5.2.2. Giải pháp thoát nước và thông hơi. 201

5.3.Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước lạnh. 202

5.3.1.Tính toán thủy lực tuyến ống đứng cấp nước 1. 203

5.3.2.Tính toán thủy lực tuyến ống đứng cấp nước 2. 204

5.3.3.Tính toán thủy lực tuyến ống đứng cấp nước 3. 205

5.3.4.Tính toán thủy lực tuyến ống đứng cấp nước 4. 206

5.4. Tính toán công trình đơn vị. 207

5.4.1. Bể nước mái (hoặc bồn nước inox). 207

5.4.2. Bể chứa : 207

5.4.3. Chọn đồng hồ đo nước cho công trình 208

5.4.4. Máy bơm sinh hoạt. 209

5.5. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước. 209

5.5.1. Hệ thống thoát nước sinh hoạt. 209

5.5.2. Hệ thống thoát nước mái 210

5.6. Hệ thống đường ống: 210

Chương 6 212

Thi công 212

Tuyến cống thoát nước B6-B7-B8 kđt thạch phúc – hà nội 212

6.1. Nhiệm vụ thiết kế kỹ thuật thi công: 212

6.2. Giới thiệu về hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. 213

6.3. Giới thiệu đặc điểm riêng của tuyến thi công 213

6.4. Biện pháp và trình tự thi công tuyến cống. 214

6.4.1. Biện pháp thi công 214

6.4.2- Trình tự thi công. 214

6.5. Tính toán khối lượng thi công. 217

6.5.1. Thiết kế tuyến cống. 217

6.5.2. Giải pháp gia cố thành hố đào. 217

6.5.3. Tính toán khối lượng. 218

6.6.Chọn máy thi công chủ đạo 225

6.6.1. Chọn máy đào đất. 225

6.6.2. Chọn máy ủi lấp đất công trình 226

6.6.3. Chọn máy cẩu. 226

6.6.4. Chọn máy đầm đất. 227

6.6.5. Chọn ôtô vận chuyển đất dư. 227

6.6.6. Lập bảng phân tích nhân công và máy thi công. 227

6.7. Lập phương án tổ chức thi công. 233

6.7.1.Chuẩn bị mặt bằng, định vị tuyến cống thi công,chuẩn bị các cấu kiện đúc sẵn 234

6.7.2.Đào đất cấp 2: 234

6.7.3.Gia cố đáy mương . 234

6.7.4.Vận chuyển dải ống, mố đỡ ống, lắp đặt ống bê tông ly tâm D = 400, giếng thăm. 234

6.7.5.Lắp đặt giếng thu, thăm và phụ tùng. 234

6.7.6.Lấp đất sơ bộ, kiểm tra độ thông, độ dốc, độ kín của đường ống . 234

6.7.7.Chèn đất, lấp đất công trình. 235

6.7.8.Vận chuyển đất thừa ra khỏi công trình. 235

6.7.9.Lấp đất đầm kỹ. 235

6.7.10.Dọn dẹp công trường, hoàn thiện mặt bằng. 235

6.7.11.Dọn dẹp hoàn thành mặt bằng, bàn giao: 235

6.8.Lập tiến độ thi công: 236

 

doc237 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3508 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị Thạch Phúc - Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochien05n1 9-5.doc
  • docGiay giao Nhiem vu TKTN.doc
  • docphan tieu de.doc
  • xlsxtlpa1.xlsx
  • xlsxTLPA2-chon.xlsx