Đề tài Quy hoạch mạng lưới sửa chữa bảo dưỡng toa xe trong tương lai

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG

SẮTVIỆT NAM 3

I.1. Tổng quan về mạng lưới đường sắt Việt Nam.và phân tích

số toa xe hiện có toàn ngành 3

I.2. Xu hướng phát triển nghành đường sắt và tổ chức bảo

dữơng sửa chữa toa xe 12

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG TOA XE CẦN

THIẾT PHỤC VỤ VẬN CHUYỂN TRONG TƯƠNG LAI 22

II.1 khối lượng vận chuyển hàng hoá,hàng khách trong tương lai 22

II.2 xác dịnh số lượng toa xe khách,hàng cần thiết hoàn thành

khối lượng vạn chuyển hàng hoá ,hành khách trong năm 2010;2020 27

CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG TẠI NHÀ MÁY XÍ NGHIỆP 30

III.1. xác định khối lượng công tác sửa chữa theo kế hoạch 30

III.2 Xác dịnh khối lượng sửa chữa toa xe và số vị trí sửa chữa

cần thiết để hoàn thành công tác sửa chữa toa xe tai các

nhà máy xí nghiệp 36

CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI SỬA CHỮA

TOA XE TRONG TƯƠNG LAI 49

IV.1. Đánh giá năng lực sửa chữa ngành đương sắt 49

IV.2 Dự kiến phân bố mạng lưới nhà máy xí nghiệp 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

 

doc69 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy hoạch mạng lưới sửa chữa bảo dưỡng toa xe trong tương lai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy hoạch mạng lưới sửa chữa bảo dưỡng toa xe trong tương lai.doc
  • docml.doc