Đề tài Quy trình kinh tế kỹ thuật trồng cây đậu tương

Ở nước ta, cây đậu tương được gieo trồng gần như quang năm, nhất là điều khiện khí hậu thời tiết của vùng đồng bằng và trung du bắc bộ có thể gieo trồng quang năm và trên thực tế nó cũng được sắp xếp vào tất cả các vụ trong năm. Ở mỗi vũng khác nhau thường có những vụ chính chiếm một tỉ lệ diện tích lớn hơn các vụ khác

pdf27 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1519 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy trình kinh tế kỹ thuật trồng cây đậu tương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfamp2268364339Quytrinhkinhtekithuattrongcaydautuongamp2268364157.pdf
Tài liệu liên quan