Tiểu luận Cây chè

Chè là câu trung tính vừa có thể sinh trưởng và phát dục dưới ánh sáng đầy đủ lại có thể sinh trường và phát dịch tốt dưới bóng dâm

- Trong giai đoạn cây con chè ưa bóng mát khi lớn lên thì không cần thiết. Chính vì vậy ta có thể gieo hoặc trồng cây non ở nơi có cây che bóng

- Chất lượng ánh sáng cũng ảnh hưởng đến cây chè vì nó ảnh hưởng đến sự hợp thành các chất cafein và tannin

pdf50 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3571 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Cây chè, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaitieuluanCayche.pdf
Tài liệu liên quan