Đề tài Quy trình thiết kế và thi công kết cấu bê tông thép ống CECS 28-90

MỤC LỤC

Chương 1. Các quy định chung

Chương 2. Vật liệu

Phần 1. Ống thép

Phần 2. Bê tông

Chương 3. Qui định thiết kế cơ bản

Phần 1. Qui định chung

Phần 2. Qui định tính toán trạng thái giới hạn về năng lực chịu tải

Phần 3. Qui định nghiệm toán biến dạng khi sử dụng trạng thái giới hạn bình

thường

Chương 4. Tính toán năng lượng chịu tải

Phần 1. Tính toán năng lượng chịu tải của một nhánh đơn

Phần 2. Tính toán năng lượng chịu tải của một cột hình ô

Phần 3. Tính toán chịu nén cục bộ

Chương 5. Tính toán biến dạng

Chương 6. Cấu tạo điểm mắt

Phần 1. Qui định chung

Phần 2. Điểm mắt khung

Phần 3. Điểm mắt cột hình ô

Phần 4. Điểm mắt dàn

Phần 5. Chân cột

Chương 7. Thi công và yêu cầu chất lượng

Phần 1: Chế tạo ống thép

Phần 2: Lắp nối ống thép

Phần 3: Cẩu lắp cột ống thép

Phần 4: Đổ bêtông vào ống thép

Phụ lục 1: Hệ số chiều dài tính toán cột

Phụ lục 2: Thuyết minh các từ dùng trong quy trình

Phụ lục 3: Thuyết minh các điều khoản

pdf43 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2175 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy trình thiết kế và thi công kết cấu bê tông thép ống CECS 28-90, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuy trình thiết kế và thi công kết cấu bê tông thép ống CECS 28-90.pdf