Đề tài So sánh một số giống lúa lai nhập nội từ Trung Quốc vụ mùa 2009, tại công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Ninh

2.1. Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới và ở Việt Nam

2.1.1. Sản xuất lúa gạo trên thế giới

Theo thống kê của FAO(2008) diện tích canh tác lúa trên toàn thế giới là 156,95 triệu ha, năng suất bình quân 4,15 tấn/ha, sản lượng 615,74 triệu tấn (Bảng 2.1). Trong đó diện tích lúa của Châu Á là 140,3 triệu ha, chiếm 89,39% tổng diện tích lúa toàn cầu, kế đến là Châu Phi 9,38 triệu ha(5,97%) Châu Mỹ 6,63 triệu ha(4,22%), Châu Âu 0,60 triệu ha (0,38%)

Mỹ và Italy là hai nước có năng suất lúa dẫn đầu thế giới với số liệu của năm 2007 là 8,05 và 6,42 tấn/ha, tiếp đến là Trung Quốc với 6,34 tấn/ha. Việt Nam có năng suất lúa 4,86 tấn/ha cao hơn năng suất lúa bình quân của thế giới là 0,71 tấn/ha. Nước có năng suất lúa bình quân thấp nhất thế giới là nước Guinea có năng suất là 1,77 tấn/ha.

Những nước có sản lượng lúa nhiều nhất năm 2007 là Trung Quốc 187,04 triệu tấn, kế đến là Ấn Độ 141,13 triệu tấn, Indonesia 57,04 triệu tấn, Bangladesh 43,50 triệu tấn, Việt Nam 35,36 triệu tấn

Theo Daniel Workman(2007), thị trường gạo toàn cầu năm 2007 ước đặt 30 triệu tấn. Trong đó Châu Á xuất khẩu 22,1 triệu tấn chiếm 76,3% sản lượng xuất khẩu gạo thế giới, tiếp theo là Bắc và Trung Mỹ 3,1 triệu tấn(10,6%), Châu Âu 1,6 triệu tấn (5,4%), Nam Mỹ 1,2 triệu tấn (4,2%) Sáu nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới năm 2007 là Thái Lan 10 triệu tấn chiếm 34,5% tổng sản lượng xuất khẩu gạo, Ấn Độ 4,8 triệu tấn (16,5%), Việt Nam 4,1 triệu tấn(14,1%), Mỹ 3,1 triệu tấn (10,6%),

 

doc69 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1598 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài So sánh một số giống lúa lai nhập nội từ Trung Quốc vụ mùa 2009, tại công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSo sánh một số giống lúa lai nhập nội từ Trung Quốc vụ mùa 2009, tại công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Ninh.doc
Tài liệu liên quan