Đề tài Sử dụng thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản

Kìm khuẩn

+Hiện tượng kháng sinh lam cham lai sự sinh sôi cua vi khuẩn goi la sự kìm khuẩn, khi sử dụng nồng độ 0,5ppm hay 1ppm goi la nồng độ kìm khuẩn.

+Khi bị nhiễm trung nhe thương dung mot khang sinh kìm khuan, đe han che sự phat trien cua vi khuan, gop phan giup cơ che đe khang tự nhiên cua cơ the, tiêu diet vi khuan

ppt105 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1915 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sử dụng thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSử dụng thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản.ppt
Tài liệu liên quan