Đề tài Theo dõi khả năng sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landrace nuôi tại xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

PHẦN I ĐIỀU TRA CƠ BẢN 2

1. Điều kiện tự nhiên. 2

1.1. Địa hình. 2

1.2. Đặc điểm về khí hậu. 3

1.3. Địa lý. 3

1.4 Đất đai. 4

2. Điều kiện kinh tế xã hội. 5

2.1. Dân số. 5

2.2. Kinh tế 5

2.3. Chính trị. 5

3. Tình hình chăn nuôi. 6

3.1. Chăn nuôi trâu bò. 6

3.1.1.Về giống. 6

3.1.2. Về nguồn thức ăn. 7

3.1.3. Chuồng trại, vệ sinh chuồng trại. 7

3.1.4. Công tác thụ tinh nhân tạo. 7

3.1.5. Thu nhập từ chăn nuôi trâu bò. 7

3.2. Tình hình chăn nuôi lợn. 8

3.2.1. Về nguồn thức ăn. 8

3.2.2. Con giống, phương thức chăn nuôi. 9

3.2.3Chuồng trại, vệ sinh, chăm sóc. 9

3.2.4. Thu nhập từ chăn nuôi lợn. 9

3.3. Chăn nuôi gia cầm. 10

3.4. Chăn nuôi ngựa. 10

3.5. Chăn nuôi chó mèo. 11

3.6. Kết luận. 11

4. Tình hình thú y. 134.1. Tổ chức mạng lưới thú y cơ sở. 13

4.2. Tình hình dịch bệnh hàng năm, các bệnh thường xảy ra ở cơ sở. 13

4.3. Tình hình phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. 14

PHẦN THỨ II PHỤC VỤ SẢN XUẤT 16

1. Công tác chăn nuôi.16

1.1. Thức ăn. 16

1.1.1. Thức ăn cho lợn. 17

1.1.2. Thức ăn cho trâu bò. 18

1.2. Về giống. 19

1.2.1. Lợn đực giống. 19

1.2.2. Lợn cái giống. 21

1.2.3 Chọn giống trâu bò. 25

1.3 Công tác thụ tinh nhân tạo. 25

1.4. Chuẩn bị tinh dịch 25

1.5. Chuẩn bị dẫn tinh quản 25

1.6 Chuẩn bị nái 25

1.7 Xử lý tinh dịch trược khi phối 25

1.8. Dẫn tinh 25

1.9. Hoàn thành dẫn tinh 26

2. Công tác thú y. 26

2.1. Công tác tiêm phòng. 26

2.2. Kết quả điều trị bệnh cho đàn gia súc. 28

2.2.1. Bệnh xảy ra ở trâu bò. 29

2.2.2 Bệnh ở lợn 32

2.2.3. Bệnh ở ngựa. 36

2.2.4. Bệnh ở chó. 37

2.2.5. Một số thủ thuật ngoại khoa. 37

PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42

I. Kết luận. 42

II. Đề nghị. 43

 

doc46 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1623 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Theo dõi khả năng sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landrace nuôi tại xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTheo dõi khả năng sinh sản của lợn nái Yorkshire và Landrace nuôi tại xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành.doc
Tài liệu liên quan