Đề tài Thực trạng hoạt động sản xuất của công ty Công ty dệt may Hà Nội

MỤC LỤC

Mở đầu <1>

Chương I.Lịch sử hình thành và phát triển.Chức năng nhiệm vụ của công ty và các phòng ban <3>

I.Lịch sử hình thành và phát triển. <3>

II.Cơ cấu tổ chức của công ty. Nhiệm vụ và chức năng của công ty và các phòng ban. <6>

1.Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của công ty. <6>

2. Chức năng nhiệm vụ <10>

a> Nhiệm vụ và chức năng của công ty. <12>

b> Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban. <12>

III.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty dệt may Hà Nội. <14>

3.1 Đặc điểm tổ chúc sản xuất kinh doanh. <14>

3.2 Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật <15>

3.3 Đặc điểm về lao động <16>

3.4 Đặc điểm về sản phẩm <16>

3.5 Đặc điểm về công tác quản lý chất lượng sản phẩm <18>

3.6 Đặc điểm nguyên vật liệu <22>

3.7 Đặc điểm thị trường, hình thức tiêu thụ sản phẩm của công ty <24>

3.8 Đặc điểm máy móc thiết bị. <28>

Chương II.Thực trạng hoạt động sản xuất của công ty. <30>

1.Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may ở Việt Nam.<30>

2Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty dệt may Hà Nội <39>

a>Tình hình xuát khẩu theo thị truờng. <43>

b>Tình hình xuất khẩu theo sản phẩm. <46>

b.1> Tổng quan về sản phẩm <46>

b.2> Sản phẩm sợi <49>

b.3> Sản phẩm khăn <51>

b.4> Sản phẩm may <53>

2.3.Khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường <57>

2.4 Nỗ lực triển khai hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty <59>

3 Đánh giá <69>

3.1 Những thành tựu mà công ty đạt được <69>

3.2 Những mặt còn tồn tại. <70>

Chương III Đề xuất những giải pháp và kiến nghị để giải quyết những ách tác phát sinh. <72>

Kết luận.

 

 

doc80 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2089 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động sản xuất của công ty Công ty dệt may Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng hoạt động sản xuất của công ty Công ty dệt may Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan