Đề tài Thực trạng môi trường tại cảng dầu B12

Hiện nay trong khu vực cảng dầu B12 có 133 cán bộ công nhân viên làm việc, trên các tàu nhập dầu có khoảng 30 thủy thủ . Với tiêu chuẩn cấp nước trung bình 150 l/người/ngày thì lưu lượng nước thải khu vực trên bờ là 20 m3/ngày, lượng nước thải trên tàu là 4,5 m3/ngày. Nếu tính theo 20TCN 51-84 thì hàm lượng cặn trong nước thải sinh hoạt là 350-400 mg/l, BOD5 là 240 mg/l, Nitơ tổng số là 45 mg/l, Lượng chất bẩn này có thể gây ô nhiễm cho vùng nước ngay tại điểm xả. Tuy nhiên, nước thải sinh hoạt khu vực trên bờ đã được xử lý bằng bể tự hoại,còn nước thải trên tàu thì được xử lý ngay trên tàu và không được phép xả vào khu vực bến cảng. Ngoài ra, thời gian tàu hoạt động trên bến phao chỉ trong một ngày đêm, số ngày tàu hoạt động trong năm ít (50 đến 70 lượt). Vì vậy, các loại nước thải sinh hoạt khu vực cảng B12 không phải là yếu tố gây ô nhiễm kho thủy vực Cửa Lục.

 

doc63 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1774 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng môi trường tại cảng dầu B12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng môi trường tại cảng dầu B12.DOC
Tài liệu liên quan