Đề tài Tình hình chăn nuôi tại Thị trấn Nhã Nam - Tân Yên - Bắc Giang

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I. ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH 3

I. Điều tra cơ bản 3

1. Tên cơ sở thực tập 3

2. Vị trí địa lý 3

3 thời tiết nkhí hậu. 4

4. Đất đai 4

II. Tình hình sản xuất nông nghiệp 4

1. Cơ sở vật chất xã hội 4

2. Hệ thống đất canh tác và hệ số sử dụng đất 5

3. Nguồn lao động 5

4. Phương hướng sử dụng đất trong chăn nuôi 5

5. Đầu tư khoa học kỹ thuật cho ngành nghề tại cơ sở 6

6. Công tác khuyến nông 6

III. Tình hình chăn nuôi tại thị trấn 7

1. Đại gia súc 8

2. Đàn lợn 9

3. Chăn nuôi gia cầm 11

4. Chăn nuôi vật khác 13

5. Đánh giá chung về công tác chăn nuôi 13

IV. Công tác thú y 13

1. Công tác tiêm phòng đàn gia súc 13

2. Cách tổ chức một đợt tiêm phòng cho gia súc 13

3. Kế hoạch tiêm bổ sung 14

4. Phòng bệnh 145. Mạng lưới cán bộ thú y 15

6. Công tác vệ sinh thú y. 15

7. Việc xử lý chất thải, sản phẩm chăn nuôi và phòng bệnh tật lây lan 15

8. Hoạt động của các quầy thuốc 16

9. Chữa bệnh 16

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 19

I. Kết luận 19

II. Tồn tại 20

III. Đề nghị 21

 

doc24 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1478 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình chăn nuôi tại Thị trấn Nhã Nam - Tân Yên - Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình chăn nuôi tại Thị trấn Nhã Nam - Tân Yên - Bắc Giang.doc
Tài liệu liên quan