Đề tài Tình hình chăn nuôi - Thú y và công tác chăn nuôi thú y tại xã An Dương

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

PHẦN THỨ NHẤT: ĐIỀU TRA 2

I. Điều tra cơ bản 2

1. Tên cơ sở thực tập : 2

2. Địa hình và vị trí địa lý: 2

3. Về khí hậu 2

4. Đất đai 3

II. Điều tra tình hình sản xuất 3

1. Hệ thống canh tác và hệ số sử dụng đất: 3

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 4

3. Nguồn lao động 4

4. Phương án sử dụng đất đai trong ngành chăn nuôi 4

5. Đầu tư vốn, lao động, khoa học kỹ thuật cho ngành nghề tại cơ sở. 5

6. Công tác khuyến nông, khuyến lâm 5

III. Điều tra tình hình chăn nuôi thú y 6

A. Công tác chăn nuôi 6

1. Chăn nuôi đại gia súc 6

2. Chăn nuôi lợn. 9

3. Chăn nuôi gia cầm 11

4. Chăn nuôi các vật nuôi khác. 13

5. Đánh giá chung về công tác chăn nuôi của cơ sở 14

B. Công tác thu y 15

1. Phòng bệnh. 15

2. Chữa bệnh 19

PHẦN THỨ HAI : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 20

I. Công tác chăn nuôi đối với gia súc, gia cầm. 201. Áp dụng các kiến thức đã học về kỹ thuật chăn nuôi tại cơ sở: 20

2. Về thức ăn: 20

3. Công tác giống, thụ tinh nhân tạo giúp cơ sở. 21

4. Tập huấn khuyến nông về kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm. 22

5. Khảo sát chuồng trại và hướng dẫn xây dựng chuồng trại. 22

6. Đánh giá chung. 23

II. Công tác thú y 23

1. Tham gia công tác tiêm phòng cho gia súc gia cầm tại cơ sở. 23

2. Cách tổ chức một đợt tiêm phòng cho gia súc. 24

3. Các loại vaccine, cách sử dụng, bảo quản 24

4. Vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống. 25

5. Điều trị bệnh 25

PHẦN THỨ BA. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 29

1. So sánh giữa lý thuyết với thực tế sản xuất 29

2. Đánh giá về kiến thức thực tế, tay nghề 29

3. Tinh thần, thái độ học tập 29

4. Ý kiến đề xuất với địa phương, với nhà trường 29

 

doc33 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2067 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình chăn nuôi - Thú y và công tác chăn nuôi thú y tại xã An Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình chăn nuôi - thú y và công tác chăn nuôi thú y tại xã An Dương.doc
Tài liệu liên quan