Đề tài Xây dựng các dịch vụ IP VPN

Một VPN điển hình phải có hàng trăm tới hàng nghìn điểm cuối trong một đáp mây SP. Do đó, cấu hình nên mở rộng một cách tuyến tính về số lượng các điểm cuối. Một cách cụ thể, nhà quản trị mạng phải thêm một cặp các mục cấu hình khi một khách hàng mới gia nhập vào tập các VR cấu hình nên VPN. Bất cứ thứ gì kém hơn sẽ làm cho nhiệm vụ này trở nên khó khăn đối với nhà cung cấp dịch vụ. Trong kiến trúc này, tất cả những thứ mà các nhà cung cấp dịch vụ cần phải cấp phát và cấu hình là các đường liên kết vật lý vào/ra (ví dụ như Frame Relay DLCI hoặc ATM VPI/VCI) và các kết nối ảo giữa VR và mạng LAN.

 

doc10 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1636 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng các dịch vụ IP VPN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng các dịch vụ IP VPN ngoài mạng xương sống của nhà cung cấp dịch vụ.doc