Đề tài Xây dựng hệ thống IP Multicast cho công ty TNHH Thủy Vân

Mục lục

Chương 1: Tổng quan

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Nhiệm vụ

1.3 Cấu trúc của đề tài

Chương 2: Lý thuyết

2.1 Các vấn đề Multicast

2.2 Giao thức IGMP

2.3 Mô hình giải quyết bài toán

Chương 4: Kết quả đạt được

Nhận xét làm kết luận

Tài liệu tham khảo

pdf103 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1973 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống IP Multicast cho công ty TNHH Thủy Vân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng hệ thống IP Multicast cho công ty TNHH Thủy Vân.pdf