Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

MỤC LỤC

 

 

Lời nói đầu .

Chương I: Hệ thốngthông tin và nghiên cứu Marketing Một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội .

I. Khái quát về công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội .

2. Lĩnh vực kinh doanh: .

3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .

3.1. Đặc điểm tình hình: .

3.2.Nhiệm vụ của Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội .

4.Tổ chức quản lý của Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội

5. Hệ thống quản lý chất lượng: .

5.1. Sơ đồ về hệ thống quản lý chất lợng (nguồn bản cam kết quản lý chất lượng của công ty ra ngày 18/3 /2000) .

5.2. Mục tiêu chất lượng của công ty

II. Hệ thống thông tin và nghiên cứu Maketing trông hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội .

1.Tầm quan trọng của hệ thống thông tin Marketing trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp .

2. Nhu cầu thông tin và nghiên cứu khách hàng của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội

2.1 . Nhu cầu thông tin của công ty xây dựng công nghiệp .

2.2 . Nghiên cứu khách hàng : .

Chương II: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tổ chức thu thập thông tin- Nghiên cứu khách hàng của công ty xây dựng công nghiệp-HN .

I. Kết quả hoạt động kinh doanh .

I.Năng lực tài chính của công ty xây dựng hà nội .

1.1. Tình hình tài chính của Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội .

1.2. Phân tích tài liệu báo báo kinh doanh .

1.3.Những công trình hiện đang thi công : .

1.4. Cơ hội và thách thức của công ty trong thời gian tới .

1.4.1. Cơ hội: .

1.4.2. Thách thức: .

1.5. Cơ sở vật chất của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội .

1.5.1. Cơ sở trong các phòng ban công ty

1.5.2. Cơ sở vật chất tại công trường

2. Quy trình đấu thầu .

3. Giới thiệu quá trình thực hiện gói thầu SIMCO.

( Công trình:Trụ sở giao dịch và cửa hàng giới thiệu sản phẩm công ty thép và vật t công nghiệp địa chỉ xã mỹ đình- huyện Từ Liêm- Hà Nội) .

3.1. Giới thiệu:

3.2. Bảng tổng hợp kinh phí: .

II. Các hoạt động thu thập thông tin và nghiên cứu khách hàng của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội .

1. Các hoạt động thu thập thông tin của công ty .

2. Nghiên cứu khách hàng của công ty xây dựng công nghiệp .

III. Đánh giá những thành công và tồn tại trong công ty xây dựng công nghiệp .

Chương III: Hoàn thiện Tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty xây dựng công nghiệp Hà - Nội

I. Tổ chức hệ thống thông tin

1. Khái niệm hệ thống thông tin: .

2. Nghiên cứu Marketing .

2.1. Khái niệm: .

2.2. Quá trình nghiên cứu Marketing .

2.3. Đặc điểm của nghiên cứu Marketing

2.4. Vai trò và ứng dụng của nguyên cứu Marketing.

2.5. Mục tiêu của hoạt động nghiên cứu thị trường:.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong Marketing

3.1. Khái niệm dữ liệu và thông tin .

3 2. Công nghệ thông tin

3.2.1. Khái niệm công nghệ thông tin

3.2.2. Bản chất luôn thay đổi của công nghệ thông tin, những điều ngời quản lý cần biết

3.2.3. Hệ thống thông tin quản lý .

4. Mô hình tổ chức hệ thống thông tin Marketing trong công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội

5. Kiểm soát hệ thống thông tin .

II. Nguyên cứu Marketing

1. Phát hiện vấn đề và mục tiêu nghiên cứuLập kế hoạch nghiên cứu .

2.Lập kế hoạch nghiên cứu .

3.Phân tích thông tin mà doanh nghiệp thu thập và báo cáo kết quả nghiên cứu: .

Lời kết luận .

 

doc58 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1955 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuận văn - Hệ thống thông tin tại cty XD CN Hà Nội.doc
Tài liệu liên quan