Đề thi học kì II hóa 10

16/ Cho 3,36 lít khí SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được

a chỉ có 0,05 mol NaHSO3 b có 0,1 mol NaHSO3 và 0,05 mol Na2SO3.

c chỉ có 0,05 mol Na2SO3. d có 0,05 mol NaHSO3 và 0,1 mol Na2SO3

17/ Cho 10,8gam kim loại A có hóa trị 3 tác dụng với clo dư, thu được 53,4gam muối clorua. Kim loại A là (cho Al =27,0u; Fe = 56,0u; Cr = 52,0u; Mn = 55,0u)

a Fe. b Al. c Cr. d Mn.

18/ Cho 9,6g kim loại Mg tác dụng vừa đủ với 100,0ml dung dịch HCl. Nồng độ mol/l của HCl và thể tích khí H2 (đktc) bay ra là

a 8,0M và 8,96 lít. b 4,0M và 4,48 lít. c 6,0M và 6,72 lít. d 2,0M và 2,24 lít.

19/ Cho 2,7gam kim loại Al tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch H2SO4 đặc, nóng Nồng độ H2SO4 và thể tích khí bay ra (đktc) là

a 30,0M và 6,72 lít. b 15,0M và 3,36 lít. c 20,0M và 4,48 lít. d 7,5M và 2,24 lit.

20/ Cho 16,8 gam Fe tác dụng với 12,8gam S đun nóng thu được chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí ở đktc. Giá trị của V là

a 2,24 lít. b 4,48 lít. c 3,36 lít. d 6,72 lít.

 

doc9 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 2146 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì II hóa 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoá 10 - Kiểm tra chương oxi - lưu huỳnh( cơ bản).doc
Tài liệu liên quan