Đề thi học sinh giỏi toán lớp 4

Câu 1:Khi nhân một số với 245 bạn Hoà đã đặt nhầm các tính riêng thẳng cột nh-trong phép cộng nên tìm ra

kết quả là 4257. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

Câu 2:Năm nay tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 2 năm nữa tổng số tuổi của mẹ và con là 39 tuổi. Hỏi năm nay

mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Câu 3:Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 5 năm nữa tuổi con bằng

3

1

tuổi mẹ. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi,

con bao nhiêu tuổi?

Câu 4:Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng.Chiều dài hơn chiều rộng 15 cm.

a.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b.Một hình bình hành có độ dài đáy bằng chiều dài hình chữ nhật, có chiều cao bằng

3

1

chiều rộng hình chữ nhật.

Tìm tỉ số diện tích của hình bình hành và hình

chữ nhật.

pdf21 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 11731 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề thi học sinh giỏi toán lớp 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề thi học sinh giỏi toán lớp 4.pdf