Đề xuất giải pháp hệ thông quản trị doanh nghiệp công ty abc

Nội dung

I. Quy định về bản quyền 4

II. Tóm lược đề xuất 5

2.1 Giới thiệu 5

2.2 Phạm vi triển khai ứng dụng Quản trị Doanh nghiệp tổng thể 6

III. Tổng quan về Cụng ty ABC 11

IV. Ứng dụng Oracle E-business Suite SE, . . và . . 15

4.1 Ứng dụng Quản lý Tài chớnh Oracle Financials 18

4.2 Ứng dụng Quản lý Mua sắm Oracle Purchasing, Quản lý đặt hàng - Order Management, Quản lý Vật tư, hàng hoá – Inventory Management. 27

4.3 Hệ thống Quản lý sản xuất 37

4.4 Ứng dụng Quản lý Nhõn sự tiền lương . 55

4.5 Ứng dụng Quản lý Hành chớnh . 56

V. Đề xuất giải pháp kỹ thuật, công nghệ 62

5.1. Cụng nghệ kiến trỳc nhiều lớp Internet Web 62

5.2 Kiến trỳc ứng dụng Oracle 63

5.3 Đề xuất kiến trúc ứng dụng ERP tại Công ty ABC 65

5.6 Hệ thống dự phũng, phương án phục hồi dữ liệu 68

5.7 Bảo hành và hỗ trợ bảo trỡ hệ thống 69

5.8 Đào tạo và chuyển giao Công nghệ 70

5.9 Vấn đề An ninh của hệ thống 72

5.10 Khuyến nghị cấu hỡnh hệ thống 75

5.10 Khuyến nghị cấu hỡnh mạng 77

VI. Giải phỏp qui trỡnh nghiệp vụ tổng thể tại ABC 82

6.1 Giới thiệu chung 82

6.2 Quản lý tài chớnh 83

6.3 Quản lý mua hàng 115

6.4 Quản lý kho 126

6.5 Quản lý bỏn hàng 139

6.6 Quản lý sản xuất 148

6.7 Quản lý nhõn sự tiền lương 170

6.8 Quản lý hành chớnh 174

VII. Phương pháp và kế hoạch thực hiện 180

7.1 Phương pháp triển khai AIM Fastforward 180

7.2 Kế hoạch triển khai 186

7.3 Các giả định 189

7.4 Sơ đồ tổ chức nhân sự dự án 190

7.5 Cỏc kết quả chuyển giao dự ỏn 191

Danh sỏch lý lịch cỏn bộ dự kiến tham gia dự ỏn 193

IX. Biểu giỏ 194

9.1 Giỏ dự thầu trọn gúi 194

9.2 Bảng tổng hợp giỏ 194

9.3 Điều khoản thanh toán 196

X. Điều kiện để thành công 198

XI. Lợi ích của Đề án 199

XII. Kết luận 200

Phụ lục 4. Tài liệu giới thiệu một vài công ty trong lĩnh vực Thiết bị điện và Sản xuất công nghiệp triển khai thành công giải pháp quản lý Oracle eBusiness Suite 202

 

doc219 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1812 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề xuất giải pháp hệ thông quản trị doanh nghiệp công ty abc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docERP4electricmanu.doc
Tài liệu liên quan