Đồ án Chung cư phường 9 quận 3

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

.

 

PHẦN THUYẾT MINH

 

Phần I : KIẾN TRÚC (10%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 1

 

TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 2

 

Phần II : KẾT CẦU (40%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 5

 

Chương I : TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÀN TẦNG 2 . . . . . . . . . . . .Trang 6

 

Chương II : TÍNH TOÁN CẦU THANG TẦNG 2 . . . . . . . . . . . . .Trang 14

 

Chương III : KẾT CẤU KHUNG NHÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 23

 

Chương IV : TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÓNG. . . . . . . . . . . . . . . . Trang 43

 

Phần III : THI CÔNG (50%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 67

 

Chương I : MỞ ĐẦU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 68

 

Chương II : TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 71

 

Chương III : BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG

VÀ CHỌN MÁY THI CÔNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 87

 

Chương IV : TIẾN ĐỘ THI CÔNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 108

 

Chương V : LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG . . . . . . . . . . . Trang 116

 

Chương VI : AN TOÀN LAO ĐỘNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 126

 

PHẦN PHỤ LỤC

 

KẾT QUẢ GIẢI NỘI LỰC

VÀ TỔ HỢP CỐT THÉP KHUNG 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 1

 

doc21 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Chung cư phường 9 quận 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG III.Doc
 • docBIA THI CONG.Doc
 • rarBV THI CONG.rar
 • docCHUONG I.Doc
 • docCHUONG II.Doc
 • docCHUONG IV.Doc
 • docCHUONG V.Doc
 • docCHUONG VI.Doc
 • docLOI CAM ON.Doc
 • docMUC LUC.Doc
 • xlsTHICONGVU.xls
 • xlstien do2'.xls