Đồ án Chương trình quản lý học sinh cấp 3

I. Phân tích

Các đối tượng được quản lý: Học Sinh, Môn học, Điểm ,Khối , Lớp, Khen Thưởng Kỹ Luật, Xếp Loại, Giáo Viên.

II. Các nghiệp vụ chính

Danh Sách Lớp

Danh Sách Học Sinh

Nhập Điểm

Phân Công Giáo Viên

III. Các yêu cầu chức năng

Yêu cầu lưu trữ

Yêu cầu xử lý nghiệp vụ

Yêu cầu báo biểu

 

doc22 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3302 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Chương trình quản lý học sinh cấp 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo Cáo Đồ Án Lập Trình Quản Lý 2 F&E Đề Tài : Chương trình Quản Lý Học Sinh Cấp 3 GVHD:Huỳnh Phước Hải SVTH: Họ Tên: Phạm Thị Bích Liễu Lớp : DH6TH1 MSSV : DTH051087 * Hướng Dẫn: - Trước hết cần tạo cơ sở dữ liệu như sau: Chạy SQL server 2005. Bên cửa sổ trái, click phải trên Database, chọn All tasks, chọn Attach Database, nhấn Browser để chỉ đường dẫn đến tập tin QuanLyHS_Cap3.mdf (thư mục Database)sau đó Nhấn OK. Nếu chương trình không kết nối đến Database được, vào thự mực DataProvider.cs SourceCode để điều chỉnh lại cho phù hợp với server hiện hành. Chạy file tin QuanLyHS_Cap3.exe trong thu mục SourceCode/bin/Debug Có thể đăng nhập với bốn tài khoản sẳn có: 1.Tên truy cập: admin (chức năng người quản trị) Password: admin 2. Tên truy cập: phuochai2012(chức năng người quản trị) Password: phuochai2012 3. Tên truy cập: lieu Password: lieu 4. Tên truy cập: lan Password: lan   Phần I - Phân tích chương trình I. Phân tích Các đối tượng được quản lý: Học Sinh, Môn học, Điểm ,Khối , Lớp, Khen Thưởng Kỹ Luật, Xếp Loại, Giáo Viên. II. Các nghiệp vụ chính Danh Sách Lớp Danh Sách Học Sinh Nhập Điểm Phân Công Giáo Viên III. Các yêu cầu chức năng Yêu cầu lưu trữ Yêu cầu xử lý nghiệp vụ Yêu cầu báo biểu  Phần II–Giao Diện Giao Diện Chính Chương Trình - Giao diện khi Chạy file tin QuanLyHS_Cap3.exe là: - Sau vài giây tự động biến mất và xuất hiện giao diện đăng nhập vào hệ thống như hình: Có thể đăng nhập với các tài khoản đã nói ở trên Sau khi đăng nhập xong Anh (chị ) có thể chọn chức năng tùy ý mà thao tác trên đó . Thêm Người Dùng Chú Ý :Để có thể sử dụng được chức năng Quản lý Người Dùng và Qui Anh(chị ) phải đăng nhập với quyền admin Hoặc phuochai2012. -Vào menu hệ thống chọn chức năng Quản lý Người Dùng và Qui Định =>Thêm Người Dùng. - Giao diện thêm người dùng xuất hiện Anh(chị) hãy nhập thông tin vào.Nếu Nhập hai mật khẩu không giống nhau sẽ báo lỗi như sau -Nếu như tên người dùng được thêm vào trùng với tên người dùng đã có khi nhấn nút sẽ báo lỗi như sau - Còn Nếu bạn không nhập gì mà nhấn nút sẽ báo lỗi như sau: - Khi Anh (Chị ) nhập đầy đủ và đúng thông tin - Nhập xong nhấn nút thì người dùng mới được thêm vào CSDL.       Danh Sách Người Dùng -Vào menu hệ thống chọn chức năng Quản lý Người Dùng và Qui Định =>Danh Sách Người Dùng.thì giao diện sau xuất hiên. Đổi Mật Khẩu - Vào Menu Hệ Thống chọn chức năng Hệ Thống=>đổi mật khẩu thì giao diện sau xuất hiện Anh (chị ) Hãy nhập đầy đủ thông tin và chính xác khi nhập xong nhấn nút thì mật khẩu mới được lưu vào CSDL. Nếu nhập hai mật khẩu không giống nhau sẽ báo lỗi như sau: Tiếp Nhận Học Sinh - Vào Menu Hệ Thống chọn chức năng Tiếp Nhận Học Sinh Hoặc chọn Tiếp Nhận Học Sinh trên giao diện chính chương trình 1 .Thêm Thông Tin Học Sinh -Anh(chị) hãy click nút Thêm để nhập thông tin học sinh mới vào. - Anh(chị) có thể nhập trên TextBox hoặc dưới DataGridView điều được. - Nếu Nhập thiếu thông tin học sinh Hoặc MaHS Trùng Sẽ Báo lỗi như sau: - Nếu Anh(chị )nhập Mã Học Sinh dài hơn 20 ký tự sẽ thông báo lỗi: - Nếu Anh(chị )nhập Tên Học Sinh dài hơn 50 ký tự sẽ thông báo lỗi: - Nếu Anh(chị )nhập Ngày Tháng Năm không đúng theo qui định mm/dd/yyyy sẽ thông báo lỗi: - khi nhập đầy đủ thông tin và chính xác Anh(chị) hãy nhấp nút Save khi đó Học Sinh mới được lưu vào CSDL. 2. Sữa Thông Tin Học Sinh - Các Anh (Chị) muốn Sữa thông tin học sinh hãy chọn nút sữa như hình bên dưới - Khi nhập đầy đủ các thông tin học sinh cần sữa rồi nhấn nút Save để thông tin đó được lưu vào CSDL.Nếu nhập sai sẽ báo lỗi giống như trên. 3. Xóa Thông tin Học Sinh - Các Anh (Chị) Muốn Xóa thông tin học sinh hãy duy chuyển chuột đến dòng cần xóa và nhấn nút Xóa hoặc hoặc nhấn Delete trên bàn phím khi đó sẽ xuất hiện một MessBox Hỏi Anh (Chị ) muốn Xóa không nếu nhấn Yes thì nó sẽ xóa mất dòng cần Xóa, còn nhấn No thì không xóa. Khi thao tác xong hãy nhấn nút Save để được lưu vào CSDL. 4 .Tìm -Anh(chị)có thể tìm theo Mã Học Sinh Hoặc theo Tên Học Sinh - Nếu tìm theo mã HS hãy gõ vào ô textBox mã HS cần tìm rồi nhấn Enter thì Học sinh cần tìm sẽ xuất hiện bên dưới dataGridView nếu tìm thấy như hình: - Các Form Khác cũng giống như tiếp nhận học sinh. VI Danh Sách Lớp: -Vào Menu chọn chức năng Nghiệp vụ=>Danh Sách Lớp Hoặc chọn Danh Sách Lớp trên giao diện chính chương trình -Click chọn danh sách lớp cần xem và in danh sách lớp VII- Tìm Kiếm Học Sinh -Vào Menu chọn chức năng Tìm Kiếm=>Tìm Học Sinh thì giao diện tìm kiếm xuất hiện .Hãy gõ Mã Học Sinh Hoặc Tên HS cần tìm và nhấn nút tìm .Nếu tìm thấy sẽ hiện dưới DataGridView -Nếu Không tìm thấy sẽ thông báo lỗi như hình: Phân Công Giáo Viên -Vào Menu chọn chức năng Nghiệp vụ=>Phân công Giáo Viên thì giao diện phân công xuất hiện như hình: Nhấn nút thêm đẻ phân công giáo viên dạy lớp nào,môn gì,giáo viên nào dạy,học kỳ nào.Nếu thiếu lớp,môn,giáo viên phân công thì click lên nút để thêm một lớp,môn,giáo viên mới.Khi thêm xong anh (chị) trở về form phân công giáo viên để phân công. Nhấn nút thêm và nhập đầy đủ thông tin cần phân công cho giáo viên. Học Bạ -vào menu chọn chức năng Quản Lý => Học Sinh => Học Bạ - Anh(chị) Double Click lên DataGrideView Hoặc Click lên nút Thêm sẽ hiện ra form Chi Tiết Học Bạ như hình - Khi đó Anh (chị) nhấn nút Thêm để nhập thêm chi tiết học bạ hoặc thêm học bạ mới - Khi nhập xong nhấn nútđể được lưu vào CSDL - Muốn Xóa Chi Tiết Học Bạ thì Nhấn Nút - Còn Muốn xóa Học bạ thì nhấn nút Xóa trên Thanh Công Cụ để xóa học bạ. Phần III. KẾT LUẬN Các phần đã thực hiện được Quản lý hồ sơ học Sinh. Quản lý Lớp. Quản lý Khen Thưởng Kỹ Luật. Quản lý Môn học Quản lý Xếp Loại Quản lý Giáo viên. Các chức năng Quản Lý Người Dùng và Qui Định trong hệ thống menu Quản Lý Người Dùng và Qui Định. Các chức năng nghiệp vụ trong hệ thống menu Nghiệp Vụ. Chức năng tra cứu. Trợ giúp người dùng. Các phần chưa thực hiện được Quản Lý Điểm của học sinh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBaoCao_QLHSCap3.doc
  • rarDataBase.rar
  • rarHelp.rar
  • rarQuanLyHS_Cap3.rar
  • rarSetup.rar