Đồ án công nghệ Chế tạo máy

Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mục lục. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 1: Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 2: Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết. . . . . . . .

Chương 3: Xác định dạng sản xuất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 4: Chọn phương pháp chế tạo phôi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 5: Lập thứ tự các nguyên công. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 6: Tính lượng dư cho một bề mặt và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại.

Chương 7: Tính chế độ cắt cho một nguyên công. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 8: Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công. .

Chương 9: Tính và thiết kế đồ gá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

doc49 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1933 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án công nghệ Chế tạo máy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChi tiet dang cang ban thuyet minh.doc
  • zipBan ve AuToCAD.zip