Đồ án Lò quay xi măng phương pháp khô

MỤC LỤC

 

Chương I TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT XM 1

I. Các phương pháp sản xuất xi măng : 1

1. Phương pháp ướt: 2

2. Phương pháp khô: 2

3. Phương pháp bán khô : 2

II. Các biến đổi hóa lý tạo clinker XMP từ bột phối liệu : 3

1. Quá trình sấy. 3

2. Quá trình đốt nóng. 3

3. Phân hủy cácbonát 3

4. Kết khối. 3

5. Làm nguội 4

III. So sánh và chọn phương pháp sản xuất: 5

Chương II GIỚI THIỆU VÀ PHÂN LOẠI CÁC LOẠI LÒ. 6

I. Lò đứng: 6

II. Lò quay: 7

1. Phương pháp ướt: 7

2. Phương pháp khô: 9

III. Lò tầng sôi: 30

1. Các nét đặc trưng chính của dây truyền: 30

2. Cấu hình hệ thống: 30

IV. So sánh và chọn loại lò: 33

Chương III TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH CHÁY 34

I. Nhiệt trị : 34

1. Nhiệt trị cao của nhiên liệu : 34

2. Nhiệt trị thấp của nhiên liệu : 34

II. Lượng không khí cần thiết : 34

1. Lượng không khí lý thuyết : 34

2. Lượng không khí thực tế : 34

3. Lượng không khí dư là : 34

III. Xác định hàm lượng và thành phần của khói lò: 35

1. Tính ở điều kiện lý thuyết á =1 : 35

2. Khi hệ số dư không khí á =1.1 35

IV. Tính toán nhiệt độ cháy lý thuyết và nhiệt độ thực tế của khói lò: 36

 

Chương IV TÍNH NHIỆT LÍ THUYẾT TẠO CLINKER 38

I. Lượng nguyên liệu khô lý thuyết: 38

II. Xác định quá trình phản ứng riêng cho từng cấu tử: 38

1. Lượng cácbonat canxi: 38

2. Lượng caolinite: 38

3. Lượng oxit Fe2O3 39

4. Lượng oxit SiO2 39

5. Lượng meta caolinite: 39

III. Cân bằng nhiệt quá trình nung tạo thành clinker : 39

1. Nhiệt vào: 39

2. Nhiệt ra: 42

3. Lập cân bằng nhiệt, ta có: 43

Chương V TÍNH THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ CỦA LÒ QUAY 44

I. Số liệu: 44

II. Tính các thông số: 45

1. Thời gian lưu phối liệu trong lò: 45

2. Diện tích tiết diện lò: 45

3. Diện tích mặt cắt bị lò chiếm bởi phối liệu: 45

4. Tính công suất lò quay: 46

Chương VI TÍNH TOÁN HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT 57

I. Các dữ liệu đầu vào: 57

II. Tính toán: 57

1. Tính cân bằng vật chất cho cyclone: 61

2. Tính lưu lượng khí trong các cyclone: 64

3. Tính cân bằng nhiệt cho các cyclone: 69

4. Tính toán sơ bộ cyclone : 84

5. Tính kích thước thực tế cyclone: 85

 

doc91 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 8292 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Lò quay xi măng phương pháp khô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDOANLO cam xoa.doc
 • rarbanve.rar
 • pptbao cao do an lo quay.ppt
 • docde cuong lo ximang.doc
 • docdich mathcad.doc
 • docMathcement_PYRO_VDZ_figures.doc
 • docmau - nhiem vu DA.doc
 • rarminhhoa.rar
 • xmcdtinh toan cyclon 1.xmcd
 • xmcdtinh toan cyclon repair.xmcd
 • doctinh toan cyclon.doc
 • doctom tat thap TDN.doc
Tài liệu liên quan