Đồ án Đánh giá tính rủi ro về xói mòn đất tiềm ẩn và định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất vùng Lâm Đồng

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hôi tỉnh Lâm Đồng

Chương 3: Hiện trạng sử dụng và liên quan xói mòn đất

Chương 4: Đánh giá tiềm năng xói mòn đất

Chương 5: Biện pháp quản lý và sử dụng đất đai bền vững

Chương 6: Kết luận và kiến nghị

pdf131 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2250 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Đánh giá tính rủi ro về xói mòn đất tiềm ẩn và định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất vùng Lâm Đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá tính rủi ro về xói mòn đất tiềm ẩn và định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất vùng Lâm Đồng.pdf
Tài liệu liên quan