Đồ án Nghiên cứu cải thiện mô hình cơ quan quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng ở thành phố Hà Nội

Mục lục

Chương 1: Tổng quan về công tác QLNN về VTHKCC trong đô thị

Chương 2: Hiện trạng VTHKCC và công tác quản lý nhà nước về VTHKCC ở Hà Nội

Chương 3: Đề xuất phương án cải thiện mô hình cơ quan quản lý nhà nước về VTHKCC ở Hà Nội

pdf84 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1966 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu cải thiện mô hình cơ quan quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng ở thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề xuất phương án cải thiện mô hình quản lý nhà nước trong VTHKCC tại Hà Nội.pdf