Đồ án Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy-novolac, epoxy-cacdanol gia cường bằng sợi lanh

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

I.1. Hiểu biết chung về vật liệu polyme compozit (PC) .3

I.1.1. Lịch sử phát triển của vật liệu PC .3

I.1.2. Đặc điểm và phân loại vật liệu PC 4

I.1.2.1. Đặc điểm chung .4

I.1.2.2. Phân loại 5

I.1.3. Các thành phần chính của vật liệu PC . .6

I.1.3.1. Cốt cho vật liệu PC 6

I.1.3.2. Nền cho vật liệu PC .8

I.1.3.3. Liên kết giữa nền và cốt trong vật liệu PC . 9

I.1.4. Tính chất và ứng dụng của vật liệu PC .10

I.1.4.1. Tính chất .10

I.1.4.2. Ứng dụng .11

I.2. Vật liệu PC gia cường bằng sợi tự nhiên .12

I.2.1. Giới thiệu chung . .12

I.2.2. Sợi tự nhiên sử dụng trong vật liệu PC .12

I.2.2.1. Phân loại sợi tự nhiên .12

I.2.2.2. Đặc điểm của sợi tự nhiên .13

I.2.3. Nền cho vật liệu PC gia cường bằng sợi tự nhiên .14

I.3. Vật liệu PC từ nhựa epoxy-cacdanol và epoxy-novolac gia cường bằng

sợi lanh .15

I.3.1. Sợi lanh gia cường cho vật liệu PC .15

I.3.1.1. Giới thiệu về sợi lanh . . .15

I.3.1.2. Thành phần hoá học và cấu trúc của sợi lanh . .17

I.3.2. Nhựa epoxy-cacdanol . 19

I.3.2.1. Tổng hợp .19

I.3.2.2. Tính chất và ứng dụng .22

I.3.3. Nhựa epoxy-novolac .22

I.4. Các phương pháp gia công vật liệu PC từ epoxy-cacdanol, epoxy-novolac với sợi lanh . 24

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

II.1.Các phương pháp phân tích nguyên liệu đầu và sản phẩm 26

II.1.1.Phương pháp phân tích hàm lượng phenol .26

II.1.2.Phương pháp phân tích hàm lượng fomandehyt .26

II.1.3.Phương pháp phân tích hàm lượng nhóm epoxy 27

II.1.4.Phương pháp xác định hàm lượng phenol tự do trong nhựa novolac .28

II.1.5.Phương pháp xác định hàm lượng phần gel .29

II.2.Các phương pháp phân tích tính chất cơ lý của vật liệu 30

II.2.1.Phương pháp xác định độ bền uốn .30

II.2.2.Phương pháp xác định độ bền kéo .30

II.2.3.Phương pháp xác định độ bền va đập .31

II.2.4.Phương pháp xác định khối lượng riêng .31

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

III.1.Nguyên liệu đầu .32

III.2.Tổng hợp nhựa novolac 32

III.3.Lựa chọn tỷ lệ phối trộn giữa nhựa epoxy DER331 với nhựa novolac 33

III.4.Lựa chọn dung môi hoà tan nhựa epoxy – novolac .33

III.5.Nghiên cứu tìm nhiệt độ và hàm lượng xúc tác để đóng rắn nhựa epoxy – novolac .34

III.6. Tìm điều kiện gia công prepregs 35

III.7. Tổng hợp nhựa epoxy – cacdanol .36

III.8. Tính chất cơ lý của vật liệu PC gia cường bằng sợi lanh 37

III.8.1.Với nhựa nền epoxy – cacdanol 37

III.8.2.Với nhựa nền epoxy – novolac .39

KẾT LUẬN .42

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc48 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2488 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy-novolac, epoxy-cacdanol gia cường bằng sợi lanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy-novolac, epoxy-cacdanol gia cường bằng sợi lanh.DOC
Tài liệu liên quan