Phúc trình thực tập Hóa phân tích

(Bản scan)

Sắc ký lớp mỏng là một phương pháp sắc ký dùng chất hấp phụ làm pha tĩnh trải thành một lớp mỏng trên tấm kính, nhựa hay kim loại

Quá trình tách các hợp chất xảy ra khi cho pha ddoongj là dung môi di chuyển qua pha tĩnh , như vậy việc tách những sản phẩm được thực hiện dựa vào sự khác biệt về tốc độ rửa giải của một dung môi thích hợp (chất rửa giải , hệ dung môi, pha động) trên một giá mang chất hấp phụ rắn(pha tĩnh) đối với các thành phần của một hỗn hợp. Do đó sắc ký lớp mỏng là một phương pháp phân tích cho phép tách và định tính những lượng nhỏ các hợp chất hữu cơ

pdf21 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 10667 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phúc trình thực tập Hóa phân tích, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc-tap-hoa-phan-tich.pdf