Đồ án Nghiên cứu hiện tượng tuần hoàn công suất trên xe ôtô quân sự

Đất nước đang trong thời kỳ phát triển, yêu cầu về công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước ngày càng được chú trọng. Việc phát triển kinh tế đưa đất nước tiến lên con đường của hội nhập và phát triển cùng với phát triển quốc phòng để đảm bảo giữ vững độc lập.

pdf91 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2857 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu hiện tượng tuần hoàn công suất trên xe ôtô quân sự, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu hiện tượng tuần hoàn công suất trên xe oto quân sự.pdf
  • pdfAll Thesis_Bia.pdf
  • pdfAll Thesis_Mucluc.pdf
Tài liệu liên quan