Đồ án Thiết kế hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần 1. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền .2

1/Chọn động cơ .2

2/Phân phối tỷ số truyền 2

3/Các thông số trên trục . . .3

Phần 2.Thiết kế bộ truyền .5

A/ B/Thiết kế bộ truyền ngoài . . 5

1/Chọn loại xích .5

2/Xác định các thông số của bộ xích . .5

3/Đường kính đĩa xích .5

4/Xác định lực tác dụng lên trục 7

5/Xác định thông số bộ truyền 7

B/Thiết kế hộp giảm tốc . 8

I/.Thiết kế cấp chậm . .8

1/Xác định ứng suất cho phép . .8

2/Khoảng cách trục sơ bộ .9

3/Các thông số ăn khớp .9

4/Kiểm tra độ bền tiếp xúc . .10

5/Kiểm tra độ bền uốn .12

6/Các thông số bộ truyền 14

II/Thiết kế cấp nhanh .15

1/Xác định ứng suất cho phép .16

2/Điều kiện đồng trục .19

3/Thông số ăn khớp .20

4/Kiểm nghiệm về độ bền tiếp xúc .21

5/Kiểm nghiệm về độ bền uốn .26

6/Các thông số bộ truyền .27

Phần 3.Tính trục và chọn ổ .29

I/.Tính sơ bộ hộp giảm tốc .29

1/.Thiết kế trục 1 .34

2/.Thiết kế trục 2 .40

3/.Thiết kế trục 3 .48

II/Chọn ổ . .53

1/.Chọn ổ cho trục 1 . . .56

2/.Chọn ổ cho trục 2 . .58

3/.Chọn ổ cho trục 3 . .60

Phần 4.Tính kết cấu .62

1/Tính then .64

2/Tính vỏ hộp và các chi tiết khác .64

Phần 5. Tài liệu tham khảo . .65

doc65 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 28774 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh.doc
  • rarbản vẽ.rar