Đồ án Thiết kế dây chuyền sản xuất Metyl tert Butyl Ete (MTBE) từ iso-Butan

MỤC LỤC

 

LỜI GIỚI THIỆU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MTBE 2

I.GIỚI THIỆU CHUNG 2

II.TÍNH CHẤT CỦA METYL TERT BUTYL ETE 7

1,Tính chất vật lý 6

2,Tính chất hoá học 8

3,Tính chất của MTBE ảnh hưởng đến công nghệ 9

III.NHU CẦU MTBE, TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MTBE TRÊN

THẾ GIỚI 9

IV.QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP MTBE 11

1,Hoá học của quá trình tổng hợp 11

2,Động học và cơ chế phản ứng 12

V.XÚC TÁC 15

1,Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 16

VI.NGUYÊN LIỆU VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN LIỆU 17

1,Các nguồn nguyên liệu 17

2,Tính chất hoá lý của nguyên liệu 19

a,Tính chất của isobuten 19

b,Tính chất của Metanol 21

3,So sánh kinh tế các nguồn nguyên liệu 22

VII.CÔNG NGHỆ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MTBE 23

1,Sản xuất từ hỗn hợp khí C4- Raffinat 1 23

2,Sản xuất từ khí Butan từ mỏ khí 27

3,Sản xuất MTBE từ Tert Butyl Alcohol 33

 

PHẦN II: SO SÁNH ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 34

I.SO SÁNH CÁC CÔNG NGHỆ 34

II.LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 35

 

 

PHẦN III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 41

I.TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT 41

1,Tính cân bằng vật chất chung 42

2,Tính toán cân bằng vật chất cho thiết bị phản ứng ống chùm thứ nhất 53

3,Tính cân bằng vật chất cho phản ứng chưng tách 55

II.TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG 57

III.TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHẢN ỨNG CHÍNH 63

1,Tính toán thể tích làm việc của thiết bị phản ứng 63

2,Tính kích thước thiết bị phản ứng 68

3,Tính chiều dày đáy và nắp tháp 73

a,Tính chiều dày nắp 74

b,Tính chiều dày đáy 74

4,Tính đường kính ống dẫn nguyên liệu và sản phẩm 75

5,Chọn mặt bích cho thiết bị 76

 

PHẦN IV: XÂY DỰNG NHÀ MÁY 77

I.PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY 77

1,Các yêu cầu chung 77

2,Các yêu cầu về khu đất xây dựng 77

a,Về địa hình 77

b,Về địa chất 77

3,Các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp 77

II.PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG NHÀ MÁY 78

1,Nguyên tắc phân vùng 78

2,Các hạng mục công trình 78

III.THIẾT KẾ NHÀ SẢN XUẤT 79

1,Ý nghĩa và tác dụng 79

2,Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng lộ thiên 80

3,Giải pháp kết cấu khung phân xưởng 80

4,Giải pháp bố trí thiết bị trên mặt bằng phân xưởng 80

 

KẾT LUẬN 82

Tài liệu tham khảo 83

doc84 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1807 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế dây chuyền sản xuất Metyl tert Butyl Ete (MTBE) từ iso-Butan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSXMTBE~1.DOC
  • docML.DOC
  • shsScrap.shs
Tài liệu liên quan