Luận văn Nghiên cứu tổng hợp một số Synton trung gian và chất dẫn dụ côn trùng từ Acrolein

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Nghiên cứu

Chương 3: Thực nghiệm

Chương 4: kết luận và kiến nghị

Danh mục công trình

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

pdf36 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1626 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu tổng hợp một số Synton trung gian và chất dẫn dụ côn trùng từ Acrolein, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan