Đồ án Thiết kế hệ thống chưng cất Nước - Axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ

MỤC LỤC

 

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU . 2

I. Lý thuyết về chưng cất 2

1. Khái niệm 2

2. Các phương pháp chưng cất. 2

3. Thiết bị chưng cất 3

II. Giới thiệu sơ bộ về nguyên liệu. 4

1. Axit axetic 4

2. Nước. 5

 

CHƯƠNG II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 5

 

CHƯƠNG III: CÂN BẰNG VẬT CHẤT 8

I. Các thông số ban đầu. 8

II. Xác định suất lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy thu được 8

III. Xác định tỉ số hoàn lưu làm việc 9

IV. Xác định suất lượng mol các dòng pha 10

 

CHƯƠNG IV: TÍNH THIẾT BỊ CHÍNH. 12

I. Đường kính tháp . 12

II. Chiều cao tháp 16

III. Trở lực tháp 17

IV. Bề dày tháp 21

V. Bề dày mâm 22

VI. Bích ghép thân – đáy và nắp 24

VII. Chân đỡ tháp 25

VIII. Tai treo tháp 26

IX. Cửa nối ống dẫn với thiết bị – bích nối các bộ phận của thiết bị và ống dẫn . 26

1. Ống nhập liệu 27

2. Ống hơi ở đỉnh tháp. 27

3. Ống hoàn lưu 28

4. Ống hơi ở đáy tháp. 28

5. Ống dẫn lỏng vào nồi đun. 29

6. Ống dẫn lỏng ra khỏi nồi đun. 29

X. Lớp cách nhiệt 30

 

 

CHƯƠNG V: TÍNH THIẾT BỊ PHỤ. 31

I. Thiết bị đun sôi đáy tháp . 31

II. Thiết bị làm nguội sản phẩm đáy 35

III. Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh 39

IV. Thiết bị trao đổi nhiệt giữa dòng nhập liệu với sản phẩm đỉnh 42

V. Thiết bị đun sôi dòng nhập liệu 47

VI. Bồn cao vị 50

VII. Bơm. 54

CHƯƠNG VI: AN TOÀN và tự động hóa. 57

I. An toàn lao động . 57

1. Phòng chống cháy nổ 57

2. An toàn điện. 59

II. Tự động hóa 60

 

CHƯƠNG VII: TÍNH KINH TẾ. 60

 

Lời kết 62

 

Tài liệu tham khảo 62

 

doc63 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 9695 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống chưng cất Nước - Axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDo an mon hoc.doc
  • dwgACID-NUOC.dwg
  • dwgBan ve chi tiet.dwg
  • docBia do an.doc
  • xlsDo an.xls
  • dwgdo thi so mam lt.dwg
  • docMuc luc.doc
  • docQTCN chung cat acid va nuoc.doc
  • dwgT- xy cua acid-nuoc.dwg
Tài liệu liên quan