Luận án Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cây trinh nữ Mimosa pudica L. họ đậu (Fabaceae)

(Bản scan)

Luận án Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cây trinh nữ Mimosa pudica L. họ đậu (Fabaceae)

Mục lục

Lời mở đầu

Phần tổng quan

1. Mô tả thực vật

2. Những nghiên cứu về mặt hóa học

3. Những nghiên cứu về mặt dược tính

Phần nghiên cứu và kết quả

1. Khảo sát nguyên liệu

2. Khảo sát sự hiện diện các cấu tử hữu cơ

3. Trích ly cô lập một số hợp chất hữu cơ có trong cây

4. Khảo sát cấu trúc hóa học của các hợp chất thu được

Phần thực nghiệm

1. Định tính một số cấu tử hữu cơ có trong lá, thân, rễ của cây trinh nữ

2. Trích ly cô lập một số cấu tử hữu cơ có trong cây trinh nữ

Phần kết luận

pdf9 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2238 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cây trinh nữ Mimosa pudica L. họ đậu (Fabaceae), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan