Đồ án Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường bằng hệ hai nồi xuôi chiều liên tục, loại ống dài

MỤC LỤC

 

Chương 1: Tổng quan 2

I. Nhiệm vụ đồ án 2

II. Lựa chọn thiết bị 2

III. Quy trình công nghệ 3

 

Chương 2: Thiết bị cô đặc 7

I. Sơ lược về thiết bị cô đặc 7

II. Cân bằng vật chất năng lượng 7

III. Kích thước thiết bị 10

 

Chương 3: Thiết bị phụ 29

I. Thiết bị ngưng tụ baromet 29

II. Thiết bị gia nhiệt 34

III. Tính và chọn bơm 35

 

Chương 4: Kiểm soát và điều khiển quá trình 41

 

Tổng kết 45

 

Tài liệu tham khảo 47

 

 

doc49 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 5882 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường bằng hệ hai nồi xuôi chiều liên tục, loại ống dài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDAMH.doc
  • bakBVCT.bak
  • dwgBVCT.dwg
  • bakQTCN.bak
  • dwgQTCN.dwg