Đồ án Thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị mới Thủy Tú - Quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

MỤC LỤC 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦY TÚ – QUẬN LIÊN CHIỂU – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 6

I.1 Điều kiện tự nhiên. 6

I.1.1. Vị trí địa lý. 6

I.1.2. Địa hình, địa mạo. 6

I.1.3. Đặc điểm khí hậu. 6

I.1.4. Địa chất thủy văn, địa chất công trình. 7

I.2. Đặc điểm kinh tế xã hội – Các vấn đề hiện trạng. 7

I.2.1. Tình hình dân cư. 7

I.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai. 8

I.2.3. Hiện trạng các công trình kiến trúc. 8

I.2.4. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật. 8

I.2.5. Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan. 8

I.2.6. Đánh giá tổng hợp tình hình hiện trạng. 9

I.3. Chọn hệ thống thoát nước và các phương án thoát nước. 9

I.3.1. Cơ sở chọn hệ thống thoát nước. 9

I.3.2. Giải pháp san nền 9

I.3.3. Lựa chọn hệ thống thoát nước. 10

I.3.4. Giải pháp thoát nước mưa. 10

I.3.5. Giải pháp thoát nước bẩn. 10

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC SINH HOẠT. 12

II.1. Các số liệu cơ bản. 12

II.1.1. Bản đồ qui hoạch. 12

II.1.2. Mật độ dân số. 12

II.1.3. Tiêu chuẩn thải nước 12

II.1.4. Nước thải các công trình công cộng 12

II.2. Xác định lưu lượng tính toán của khu dân cư. 12

II.2.1. Diện tích. 12

II.2.2. Dân số tính toán. 13

II.2.3. Xác định lượng nước thải tính toán. 13

II.3. Xác định lưu lượng tập trung. 14

II.3.1. Trường học 14

II.3.2. Bệnh viện 15

II.4. Xác định lưu lượng riêng. 16

II. 5. Lập bảng tổng hợp lưu lượng nước thải toàn thành phố. 16

II.5.1. Nước thải sinh hoạt khu dân cư. 16

II.5.2. Nước thải từ bệnh viện. 17

II.5.3. Nước thải từ trường học. 17

II.5.4. Lập bảng tổng hợp lưu lượng nước thải toàn thành phố. 17

II.6. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước sinh hoạt. 18

II.6.1. Nguyên tắc vạch tuyến. 18

II.6.2. Tính toán diện tích tiểu khu. 19

II.7. Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn ống. 23

II.8. Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước sinh hoạt: 24

II.9. Khái toán kinh tế phần mạng lưới thoát nước sinh hoạt, chọn phương án thoát nước. 24

II.9.1. Khái toán kinh tế phần đường ống. 24

II.9.2. Khái toán kinh tế phần giếng thăm: 25

II.9.3. Khái toán kinh tế cho trạm bơm cục bộ. 26

II.9.4. Khái toán kinh tế khối lượng đất đào đắp xây dựng mạng. 26

II.9.5. Chi phí quản lý mạng lưới cho một năm. 26

II.9.6.So sánh lựa chọn phương án. 31

CHƯƠNG III: TRẠM BƠM NƯỚC THẢI 33

III.1. Xác định công suất của trạm bơm. 33

III.2. Xác định dung tích bể thu theo biểu đồ tích lũy nước giờ: 33

III.3. Xác định dung tích bể thu theo chế độ hoạt động của bơm. 35

III.4. Tính toán trang thiết bị trong trạm bơm: 36

III.4.1. Đường ống thông hơi 36

III.4.2. Cống xả sự cố 36

III.4.3. Đường ống thu nước 37

III.5. Xác định áp lực công tác của máy bơm. 37

III.5.1. Xác định Hđh 37

III.5.2. Xác định hh 37

III.5.3.Xác định hđ 37

III.5.4. Chọn máy bơm 38

III.5.5. Xác định điểm làm việc của bơm: 40

III.6. Tính toán ống đẩy khi có sự cố: 41

III.7. Tính toán các thiết bị trong trạm bơm. 42

III.7.1. Ống thông hơi. 42

III.7.2. Cống xả sự cố. 42

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 43

IV.1. Các số liệu tính toán. 43

IV.1.1. Lưu lượng nước thải. 43

IV.1.2. Số liệu địa chất thuỷ văn của sông: Thuộc nguồn loại I 43

IV.2. Các tham số tính toán công trình xử lý nước thải. 43

IV.2.1. Lưu lượng tính toán đặc trưng của nước thải. 43

IV.2.2. Xác định nồng độ bẩn của nước thải. 44

IV.3. Mức độ cần thiết làm sạch của nước thải. 44

IV.3.1. Mức độ xáo trộn và pha loãng. 44

IV.3.2. Mức độ cần thiết làm sạch theo chất lơ lửng. 45

IV.3.3. Mức độ cần thiết làm sạch theo BOD5 của hỗn hợp nước thải và nước nguồn. 46

IV.3.4. Mức độ cần thiết làm sạch theo lượng ôxy hoà tan trong nước nguồn. 46

IV.4. Chọn phương án xử lý và sơ đồ dây chuyền công nghệ. 47

IV.4.1. Chọn phương án xử lý. 47

IV.4.2. Chọn sơ đồ dây chuyền công nghệ. 48

IV.5. Tính toán các công trình xử lý nước thải theo phương án I. 51

IV.5.1. Ngăn tiếp nhận nước thải. 52

IV.5.2. Mương dẫn nước thải. 53

IV.5.3. Song chắn rác. 54

IV 5.4. Bể lắng cát ngang. 57

IV.5.5. Sân phơi cát. 60

IV.5.6. Bể lắng ngang đợt I. 60

IV.5.7. Bể Aeroten trộn. 66

IV.5.8. Bể lắng ngang đợt II. 72

IV.5.9. Trạm khử trùng nước thải. 75

IV.5.10. Máng trộn kiểu vách ngăn. 77

IV.5.11. Bể tiếp xúc ngang. 79

IV.5.12. Bể nén bùn đứng. 81

IV.5.13. Bể Mêtan. 84

IV.5.14. Thiết bị làm khô bùn cặn kiểu băng tải. 89

IV.5.15. Thiết bị đo lưu lượng: 93

IV.6. Thiết kế kỹ thuật công trình đơn vị: 93

IV.6.1.Thiết kế kỹ thuật bể lắng ngang đợt II. 94

CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH 96

V.1. Các số liệu thiết kế. 96

V.1.1. Số liệu về mạng cấp thoát nước ngoài nhà 96

V.1.2. Phân tích số liệu tính toán. 97

V.2. Vạch tuyến hệ thống cấp thoát nước trong nhà. 97

V.2.1. Thiết kế hệ thống cấp nước trong nhà. 97

V.2.2. Thiết kế hệ thống thoát nước trong nhà. 98

V.2.3. Thiết kế hệ thống thoát nước mưa. 98

V.3. Thiết lập mặt bằng và dựng sơ đồ không gian CTNCT. 99

V.4. Tính toán hệ thống cấp nước trong nhà. 99

V.4.1. Tính toán lưu lượng và thuỷ lực cho trục CN1 cấp tới khu vệ sinh WC1. 99

V.4.2. Tính toán lưu lượng và thuỷ lực cho trục CN3 cấp tới khu vệ sinh WC3. 100

V.4.3. Tính toán các yếu tố cấp nước sinh hoạt cần thiết. 100

V.4.4. Tính toán hệ thống cấp nước chữa cháy. 102

V.4.5. Tính toán thiết kế các công trình trong hệ thống cấp nước. 102

V.5. Tính toán hệ thống thoát nước trong nhà. 105

V.5.1. Tính toán hệ thống thoát xí . 106

V.5.2. Tính toán hệ thống thoát lavabo và sàn. 107

V.6. Tính toán hệ thống thoát nước mưa. 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

 

doc111 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 8261 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị mới Thủy Tú - Quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docthuyet minh tong hop 8-5-2011.doc
 • tmp~WRD0002.tmp
 • docBIA NGOAI .doc
 • docBIA TRONG.doc
 • rarin.rar
 • docNhiem vu TKTN mau.doc
 • docNhiem vu TKTN.doc
 • rarPhan CTNCT.rar
 • rarphan mang.rar
 • rarphan tram bom.rar
 • rarPhan xu ly.rar
Tài liệu liên quan