Đồ án Thiết kế máy trộn và máy ép viên trong dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SẤY BÃ SẮN

1.1 . ĐẠI CƯƠNG VỀ QUÁ TRÌNH SẤY : 1

1.1.1. Quá trình truyền ẩm trong vật liệu sấy : 1

1.1.2. Quá trình trao đổi nhiệt và chất giữa bề mặt vật sấy và môi trường . 2

1.2. ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY : 3

1.2.1 . Đặc điểm diễn biến quá trình sấy : 4

1.2.1.1 . Giai đoạn làm nóng vật : 4

1.2.1.2 . Giai đoạn tốc độ sấy không đổi : 4

1.2.1.3 . Giai đoạn sấy tốc độ giảm dần : 5

1.2.2 . Các qui luật cơ bản của quá trình sấy : 5

1.2.2.1 .Đường cong sấy : 6

1.2.1.2 . Đường cong tốc độ sấy : 6

1.2.1.3 . Đường cong nhiệt độ sấy . 7

1.2 . THU HỒI PHẾ LIỆU TRONG TRONG CÔNG NGHỆ SẢN

XUẤT BỘT SẮN VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG : 9

1.3 . PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ỨNG DỤNG

HIỆN NAY . 10

1. 5 . CÔNG NGHỆ CỦA PHƯƠNG PHÁP SẤY THEO DÂY CHUYỀN . 11

1.5.1 . Qui trình công nghệ của phương pháp sấy theo dây chuyền 12

1.5.2 . Sơ đồ quá trình công nghệ phương pháp sấy theo dây chuyền 13

CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC MÁY ÉP BÊ SẮN

2.1 . PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ : 14

2.1.1 . Các phương án thiết kế : 14

2.1.2 . Lựa chọn phương án thiết kế : 17

2.1.3 . Sơ đồ động của phương án : 17

2.2 . THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC MÁY ÉP BÊ SẮN : 18

2.2.1 . Chiều dài và đường kính trục ép : 18

2.2.2 . Số vng quay trục ĩp hay vận tốc dăi trục ĩp . 18

2.2.3 . Khe hở miệng ĩp : 18

2.2.4 . Tính công suất cụm máy ép ; chọn động cơ điện : 19

2.2.5 . Phđn phối tỉ số truyền : 22

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ SỨC BỀN VĂ KẾT CẤU MÂY

TNH TOÂN THIẾT KẾ CÂC BỘ TRUYỀN

3.1 . TNH TOÂN THIẾT KẾ CÂC CƠ CẤU CNG TÂC : 23

3.1.1 . Cấu tạo mây ĩp : 23

3.1.1.1. Giâ mây : 23

3.1.1.2 . Trục ép dẫn động : 24

3.1.1.3 . Con lăn ép : 29

3.1.1.4 . Con lăn ép băng có áo trục : 32

3.1.1.5 . Băng tải dẫn bã sắn :

3.2 . THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC : 38

3.2.1 . Chọn sơ đồ động hộp giảm tốc : 38

3.2.2 . Thiết kế bộ truyền cấp nhanh của hộp giảm tốc : 39

3.2.2.1 . Chọn vật liệu chế tạo bánh răng : 39

3.2.2.2 . Định ứng suất cho phép : 39

3.2.2.3 . Chọn sơ bộ hệ số tải trọng K : 41

3.2.2.4 . Chọn hệ số chiều rộng bánh răng A : 41

3.2.2.5 . Xác định khoảng cách trục A (mm) : 41

3.2.2.6 . Tính vận tốc vòng của bánh răng và cấp chính xác chế tạo : 41

3.2.2.7 . Xác định chính xác hệ số tải trọng K và khoảng cách trục A : 41

3.2.2.8 . Xác định môđun, số răng và chiều rộng bánh răng : 42

3.2.2.9 . Kiểm nghiệm sức bền uốn của răng : 42

3.2.2.10 . Xác định các thông số hình học của bộ truyền : 43

3.2.2.11 . Tính lực tác dụng lên trục : 43

3.2.2.12 . Lập bảng các thông số cho bộ truyền cấp nhanh : 44

3.2.3 . Thiết kế bộ truyền cấp chậm của hộp giảm tốc : 44

3.2.3.1 . Chọn vật liệu chế tạo bánh răng : 44

3.2.3.2 . Định ứng suất cho phép : 44

3.2.3.3 . Chọn sơ bộ hệ số tải trọng K : 46

3.2.3.4 . Chọn hệ số chiều rộng bánh răng A : 46

3.2.3.5 . Xác định khoảng cách trục A (mm) : 46

3.2.3.6 . Tính vận tốc vòng của bánh răng và cấp chính xác chế tạo : 46

3.2.3.7 . Xác định chính xác hệ số tải trọng K và khoảng cách trục A : 47

3.2.3.8 . Xác định môđun , số răng và chiều rộng bánh răng : 47

3.2.3.9 . Kiểm nghiệm sức bền uốn của răng : 47

3.2.3.10 . Xác định các thông số hình học của bộ truyền : 48

3.2.3.11 . Tính lực tác dụng lên trục : 48

3.2.3.12 . Lập bảng các thông số cho bộ truyền cấp chậm : 49

3.2.4 . Thiết kế các trục của hộp giảm tốc : 49

3.2.4.1 . Tính sơ bộ đường kính trục : 49

3.2.4.2 . Tính gần đúng trục : 50

3.2.4.3 . Tính chính xác trục : 56

3.2.4.4 . Kiểm tra và chọn then cho các trục : 60

3.2.4.5 . Tính chọn các ổ đỡ trục : 62

3.2.4.6 . Chọn kiểu lắp ổ lăn : 63

3.2.4.7 . Bôi trơn ổ lăn : 63

3.2.5 . Thiết kế bộ truyền bánh răng trên trục ép : 64

3.2.5.1 . Chọn vật liệu chế tạo bánh răng : 64

3.2.5.2 . Định ứng suất cho phép . 64

3.2.5.3 . Lập bảng các thông số cho bộ truyền : 68

3.2.6 . Tính chọn khớp nối trục : 69

3.2.6.1 . Mômen xoắn truyền qua nối trục : 69

3.2.6.2 . Mômen tính : 69

3.2.6.3 . Chọn kích thước nối trục : 69

3.2.6.4 . Chọn vật liệu : 69

3.2.6.5 . Kiểm nghiệm sức bền dập của vòng cao su . 69

3.2.6.6 . Kiểm nghiệm sức bền uốn của chốt : 70

CHƯƠNG 4

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SỨC BỀN VÀ KẾT CẤU VÍT TẢI LIỆU

 

4.1. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG : 71

4.1.1 . Mục đích : 71

4.1.2 . Nội dung : 72

4.2 . KẾT CẤU CÁC BỘ PHẬN VÍT TẢI : 72

4.2.1 . Số liệu ban đầu : 72

4.2.2 . Vít xoắn : 72

4.2.3 . Máng : 73

4.2.4 . Trạm dẫn động : 73

4.2.5 . Sơ đồ kết cấu vít tải : 74

4.2.6 . Tính sức bền vít ép : 74

4.3 . TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ DẪN ĐỘNG . 77

 

docx82 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 4666 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế máy trộn và máy ép viên trong dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docxCHUONG I. DOC.docx
 • dwgBAN VE CAT A0.dwg
 • docBC.doc
 • dwgchi tiet A0.dwg
 • dwgCONG NGHE A0.dwg
 • dwgDIEN A0.dwg
 • dwgHINH CHIEU A0.dwg
 • dwgKHAI TRIEN A0.dwg
 • dwgNGUYEN LY A0.dwg
 • docso.doc
 • dwgvit tai sua A0.dwg