Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ gia công tay kẹt chày

MỤC LỤC

1 CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH CTGC.

1. Phân tích hình dáng và kết cấu CTGC. 3

III. Phân tích vật liệu sản phẩm. 3

IV. Phân tích yeu cầu kỹ thuật. 4

2 CHƯƠNG II: BIỆN LUẬN DẠNG SẢN XUẤT 5

3 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VIỆC CHỌN PHÔI 6

I. Biện luận việc chọn phôi. 6

II. Biện luận phương pháp chế tạo phôi. 6

Sơ đồ đúc. 6

4 CHƯƠNG IV: LẬP BẢNG QTCN

I. Lập tiến trình công nghệ.

II. Xác định chế độ cắt.

1/ Chế độ cắt nguyên công II. 8

2/ Chế độ cắt nguyên công III. 8

3/ Chế độ cắt nguyên công IV. 8

4/ Chế độ cắt nguyên công V. 8

5/ Chế độ cắt nguyên công VI. 11

6/ Chế độ cắt nguyên công VII. 14

7/ Chế độ cắt nguyên công VIII. 16

8/ Chế độ cắt nguyên công IX. 22

9/ Chế độ cắt nguyên công X. 26

10/ Chế độ cắt nguyên công XI. 29

11/ Chế độ cắt nguyên công XII. 31

 

doc40 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2062 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ gia công tay kẹt chày, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án thiết kế qui trình công nghệ gia công tay kẹt chày.doc