Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ Trục nối hai bậc

MỤC LỤC

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 1

MỤC LỤC 2

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN I : PHÂN TÍCH SẢN PHẨM VÀ CHỌN PHÔI 4

ã 1.1. Phân tích kết cấu yêu cầu kỹ thuật. 4

ã 1.2. Phân tích tính công nghệ của sản phẩm. 5

ã 1.3. Phân tích vật liệu và chọn phôi . 6

PHẦN II : THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ 11

ã 2.1. Xác định đường lối công nghệ. 11

ã 2.2. Thiết kế tiến trình công nghệ. 11

ã 2.3. Thiết kế nguyên công. 13

ã 2.4. Xác định lượng dư gia công cho các bề mặt. 23

ã 2.5. Xác định chế độ cắt cho các bề mặt. 27

PHẦN III : TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ ĐỒ GÁ 29

ã 3.1. Thiết kế đồ gá cho nguyên công khoan. 29

ã 3.2. Nguyên lý làm việc của đồ gá. 32

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

 

 

doc36 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2003 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ Trục nối hai bậc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế quy trình công nghệ Trục nối hai bậc (TM+ CAD).doc
  • dwga3.dwg
  • dwgA05.dwg
  • dwgDg4.dwg
  • dwgPhieu nc-A3.dwg
  • dwgphoi2.dwg
  • dwgTien_trinh_.dwg