Đồ án Thiết kế tháp hấp phụ hơi Methanol bằng than hoạt tính

Khí thải từ các dung môi hữu cơ, có chứa hơi Methanol được thu gom. Cho khí chứa hơi Methanol này qua thiết bị giải nhiệt, để giảm bớt nhiệt độ của khí thải trước khi vào thiết bị xử lý. Sau đó hỗn hợp hơi Methanol đưa qua tháp hấp phụ. Trong tháp, lượng than hoạt tính sẽ hấp phụ hơi Methanol. Hỗn hợp khí thu được sau khi qua tháp hấp phụ là khí sạch. Hiệu suất xử lý của thiết bị này đối với hơi Methanol đạt 90%.

Trong quá trình hoạt động, lượng khí vào nhiều làm áp suất trong tháp tăng. Để giảm áp trong tháp, ta cho bớt khí qua thiết bị chưng cất để xử lý.

Trong quá trình xử lý, 1 lượng nước ngưng được thu gom và thải ra ngoài tháp. Trước khi thải ra môi trường, lượng nước này cần qua hệ thống xử lý nước thải.

Như vậy, sau khi qua hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn thải ra ngoài môi trường do Việt Nam ban hành.

 

doc30 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 9992 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế tháp hấp phụ hơi Methanol bằng than hoạt tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docnoidung.doc
  • dwgchitietthap.dwg
  • dwgsoCNghe.dwg
Tài liệu liên quan